Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
01-04-2021

1 квітня 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2020 року.

1. СК «Перша» за чотири квартали 2020 року зібрала 451,595 млн. грн. брутто-премій, що на 12,11% нижче обсягу премій, отриманих за 2019 рік. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 7,51% до 184,712 млн. грн., а від перестрахувальників зменшились на 45,21% до 44,719 млн. грн. Таким чином, за підсумками 2020 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 40,90%, а частка перестрахувальників – 9,90%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 2020 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2020 рік

2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

451 595

513 842

-62 247

-12,11%

2

від страхувальників фізичних осіб

184 712

199 719

-15 006

-7,51%

3

від перестрахувальників

44 719

81 615

-36 896

-45,21%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

40,90%

38,87%

2,03 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

9,90%

15,88%

-5,98 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

112 408

123 891

-11 483

-9,27%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

24,89%

24,11%

0,78 п.п.

-

8

Чисті премії

339 188

389 952

-50 764

-13,02%

9

Зароблені страхові премії

328 287

372 711

-44 424

-11,92%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-7 168

-5 983

-1 185

-

11

Страхові виплати і відшкодування

215 428

219 770

-4 342

-1,98%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

47,70%

42,77%

4,93 п.п.

-

13

Чистий прибуток

7 321

14 279

-6 958

-48,73%

14

Рентабельність власного капіталу

5,36%

11,41%

-6,05 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2020 року порівняно з тим же періодом 2019 року знизились на 9,27% до 112,408 млн. грн. Враховуючи більші темпи скорочення брутто-премій порівняно із преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях збільшився на 0,78 п.п. до 24,89%.

В 2020 році показники ділової активності СК «Перша» продемонстрували спадний тренд. Зокрема, чисті премії Страховика зменшились на 13,02% до 339,188 млн. грн., а зароблені премії – на 11,92% до 328,287 млн. грн.

3. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, виплачених СК «Перша» за чотири квартали 2020 року, склали 215,428 млн. грн., що всього на 1,98% нижче обсягу виплат за 2019 рік. Враховуючи скорочення брутто-премій, рівень виплат виріс на 4,93 п.п. до 47,70%.

Згідно з результатами діяльності Компанії за 12 місяців 2020 року, незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності, СК «Перша» отримала чистий прибуток. Зокрема, чистий прибуток Страховика за аналізований період 2020 року склав 7,321 млн. грн., що на 48,73% менше за чистий прибуток за підсумками 12 місяців 2019 року.

4. В період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

  • Активи виросли на 7,62% до 760,542 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 9,16% до 136,576 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 7,29% до 623,966 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 7,58% і склали 318,945 млн. грн.

Таким чином, станом на кінець 2020 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (21,89%) та хороший рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (51,12%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 2020 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2021

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

760 542

706 678

53 864

7,62%

2

Власний капітал

136 576

125 118

11 458

9,16%

3

Зобов’язання

623 966

581 560

42 406

7,29%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,89%

21,51%

0,38 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

318 945

296 459

22 486

7,58%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

41,94%

41,95%

-0,01 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

51,12%

50,98%

0,14 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.01.2021 р. СК «Перша» дотримувалась критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 12 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (47,70%);

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Хороший рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (51,12%).

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 


 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела