Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
22-11-2019

21 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. Компанія за перші три квартали 2019 року зібрала 400,903 млн. грн. валових премій, що на 2,86% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 6,95% до 156,49 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 29,58% до 65,955 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях склала 39,03%, а частка перестрахувальників – 16,45%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

400902,7

389740,7

11162

2,86%

2

від страхувальників фізичних осіб

156489,9

168177,2

-11687,3

-6,95%

3

від перестрахувальників

65955,2

50899,9

15055,3

29,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

39,03%

43,15%

-4,12 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

16,45%

13,06%

3,39 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

100856,5

106202,6

-5346,1

-5,03%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

25,16%

27,25%

-2,09 п.п.

-

8

Чисті премії

300046,2

283538,1

16508,1

5,82%

9

Зароблені страхові премії

273251,1

266408,1

6843

2,57%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1971

16019

-17990

-

11

Страхові виплати і компенсації

170176,1

140704,4

29471,7

20,95%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

42,45%

36,10%

6,35 п.п.

-

13

Чистий прибуток

13852

3937

9915

251,84%

14

Рентабельність власного капіталу

11,13%

3,40%

7,73 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року знизились на 5,03% до 100,857 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 2,09 п.п. до 25,16%.

Показники ділової активності СК «Перша» продемонстрували зростаючий тренд. Зокрема, чисті премії виросли на 5,82% до 300,046 млн. грн., а зароблені премії збільшились на 2,57% до 273,251 млн. грн.

3. За перші дев’ять місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 170,176 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 20,95% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 36,1% до 42,45%, або на 6,35 п.п.

Незважаючи на негативний результат від операційної діяльності, за перші три квартали 2019 року СК «Перща» отримала прибуток. Чистий прибуток Страховика за аналізований період 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виріс у 3,52 рази і склав 13,852 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 7,63% до 706,852 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 8,33% до 124,427 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 7,48% до 582,425 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 16,75% до 292,515 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (21,36%) та достатній рівень ліквідності (50,22%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

706852

656762

50090

7,63%

2

Власний капітал

124427

114857

9570

8,33%

3

Зобов’язання

582425

541905

40520

7,48%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,36%

21,20%

0,16 п.п.

-

5

Ліквідні активи

292515

250542

41973

16,75%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

41,38%

38,15%

3,23 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

50,22%

46,23%

3,99 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (42,45%) на фоні прибуткової діяльності;

  • Суттєве зростання чистого прибутку;

  • Достатній рівень ліквідності (50,22%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела