Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «МИР»


Изображение 1
14-05-2020

14 травня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» за національною шкалою на рівні uaВВВ-. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ПрАТ «СК «МИР») оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. Страховик за перші три місяці 2020 року зібрав 6,21 млн. грн. валових премій, що було на 75,62% менше обсягу премій, зібраних за той самий період 2019 року. Крім того, надходження від фізичних осіб скоротились на 27,27% до 0,586 млн. грн., а від перестрахувальників – на 94,69% до 0,546 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

6 210

25 471

-19261

-75,62%

2

від страхувальників фізичних осіб

586

805

-219

-27,27%

3

від перестрахувальників

546

10 269

-9723

-94,69%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

9,43%

3,16%

6,27 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

8,79%

40,32%

-31,53 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

615

21 183

-20568

-97,10%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

9,91%

83,17%

-73,26 п.п.

-

8

Чисті премії

5 594

4 288

1306

30,47%

9

Зароблені страхові премії

4 615

8 223

-3608

-43,88%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

537

490

47

9,65%

11

Страхові виплати і відшкодування

165

204

-39

-19,10%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

2,66%

0,80%

1,86 п.п.

-

13

Чистий прибуток

301

45

256

569,56%

14

Рентабельність власного капіталу

0,30%

0,06%

0,24 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим самим періодом 2019 року зменшились на 97,10% до 0,615 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 83,17% до 9,91%, або на 73,26 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «МИР» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Чисті премії збільшились на 30,47% до 5,594 млн. грн., а зароблені страхові премії, навпаки, знизились на 43,88% до 4,615 млн. грн.   

3. За перший квартал 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,165 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 19,10% нижче обсягу страхових виплат за той самий період 2019 року. Враховуючи більші темпи скорочення брутто-премій ПрАТ «СК «МИР» порівняно із страховими виплатами і відшкодуваннями, здійсненими Компанією, рівень виплат виріс до 2,66%. 

За підсумками перших трьох місяців 2020 року Страховик продемонстрував прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 0,537 млн. грн., що на 9,65% перевищило результат за перший квартал 2019 року, а чистий прибуток – 0,301 млн. грн., що було у 6,7 разів більше прибутку за перші три місяці 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку: 

  • Активи виросли на 20,35% до 110,843 млн. грн.;
  • Власний капітал збільшився на 30,99% до 99,215 млн. грн.;
  • Зобов’язання зменшились на 28,92% до 11,628 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 97,53%% до 0,023 млн. грн. Проте слід зазначити, що станом на 31.03.2020р. Страховик володів на суму 3,5 млн. грн. облігаціями внутрішньої державної позики, які вважаються ліквідним інструментом з мінімальним рівнем кредитного ризику. 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (853,24%), а ліквідні активи покривали лише 0,20% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

110 843

92 104

18 739

20,35%

2

Власний капітал

99 215

75 744

23 471

30,99%

3

Зобов’язання

11 628

16 360

-4 732

-28,92%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

853,24%

462,98%

390,26 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

23

932

-909

-97,53%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

0,02%

1,01%

-0,99 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

0,20%

5,70%

-5,50 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «МИР» за перші три місяці 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори, що дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика: факт прибуткової діяльності та надлишковий рівень капіталізації (853,24%), на фоні суттєвого зниження обсягу брутто-премій.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела