Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «МИР»


Изображение 1
04-11-2019

04 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» за національною шкалою на рівні uaВВВ. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ПРАТ «СК «МИР») оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. Страховик за перші три квартали 2019 року зібрав 70,651 млн. грн. валових премій, що на 68,71% перевищило обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. Крім того, надходження від фізичних осіб збільшились на 5,33% до 3,645 млн. грн., а від перестрахувальників – виросли більш ніж у 23 рази до 32,896 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

70650,92

41878

28772,92

68,71%

2

від страхувальників фізичних осіб

3645,3

3460,9

184,4

5,33%

3

від перестрахувальників

32896,1

1392,2

31503,9

2262,89%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

5,16%

8,26%

-3,10 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

46,56%

3,32%

43,24 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

52800,83

19234,9

33565,93

174,51%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

74,73%

45,93%

28,80 п.п.

-

8

Чисті премії

17850,09

22643,1

-4793,01

-21,17%

9

Зароблені страхові премії

21658,51

24675,1

-3016,59

-12,23%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

3301,91

1348

1953,91

144,95%

11

Страхові виплати і відшкодування

804

308,4

495,6

160,70%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

1,14%

0,74%

0,40 п.п.

-

13

Чистий прибуток

87,55

135

-47,45

-35,15%

14

Рентабельність власного капіталу

0,11%

0,17%

-0,06 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року збільшились у 2,75 разів до 52,801 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс з 45,93% до 74,73%, або на 28,80 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «МИР» продемонстрували спадний тренд. Чисті премії знизились на 21,17% до 17,85 млн. грн., а зароблені – на 12,23% до 21,659 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,804 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що більш ніж удвічі перевищило обсяг страхових виплат за той самий період 2018 року. В результаті, рівень виплат виріс до 1,14%.

За підсумками перших дев’яти місяців 2019 року Страховик продемонстрував прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 3,302 млн. грн., чистий прибуток – 87,55 тис. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 3,82% до 98,491 млн. грн.;

  • Власний виріс на 0,14% до 78,726 млн. грн.;

  • Зобов’язання зменшились на 16,92% до 19,765 млн. грн.;

  • Ліквідні активи скоротились на 77,43%% до 1,194 млн. грн. Крім того, слід зазначити, що станом на 01.10.2019р. Страховик володів на суму 3,5 млн. грн. облігаціями внутрішньої державної позики, які вважаються ліквідним інструментом з мінімальним рівнем кредитного ризику.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (398,31%), а ліквідні активи покривали 6,04% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

98491

102405

-3914

-3,82%

2

Власний капітал

78726

78614

112

0,14%

3

Зобов’язання

19765

23791

-4026

-16,92%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

398,31%

330,44%

67,87 п.п.

-

5

Ліквідні активи

1194

5291

-4097

-77,43%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

1,21%

5,17%

-3,96 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

6,04%

22,24%

-16,20 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «МИР» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає помітний приріст валових премій, факт прибуткової діяльності та надлишковий рівень капіталізації (398,31%), що дозволило оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела