Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «МИР»


Изображение 1
20-11-2019

20 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435) на рівні uaВВВ за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Страховика за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за дев’ять місяців 2019 року, (тис. грн., %, п.п.)

Показники

9 місяців

2019 р. (30.09.2019)

9 місяців

2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

98 491

95 431

3 060

3,21%

Власний капітал, тис. грн.

78 726

77 512

1 214

1,57%

Валові зобов’язання, тис. грн.

19 765

17 919

1 846

10,30%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

398,31%

432,57%

-34,26 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

1 194

658

536

81,46%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

6,04%

3,67%

2,37 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

70 651

41 878

28 773

68,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

52 801

19 235

33 566

174,50%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

74,73%

45,93%

28,80 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

804

308

496

161,04%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,14%

0,74%

0,40 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 302

1 348

1 954

144,96%

Рентабельність продажів, %

4,67%

3,22%

1,45 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

88

135

-47

-34,81%

Рентабельність власного капіталу, %

0,11%

0,17%

-0,06 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «МИР» за період з 30.09.2018 по 30.09.2019 року виросли на 3,21% до 98,49 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 1,57% до 78,73 млн. грн, а валові зобов'язання – на 10,3% до 19,77 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань страховика протягом аналізованого періоду знизилось на 31,26 п.п. і на кінець третього кварталу 2019 року склало 398,31%, що свідчило про формування ПрАТ «СК «МИР» дуже високого запасу капіталу.

2. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді збільшились. Зокрема, за дев’ять місяців 2019 року ПрАТ «СК «МИР» зібрала на 68,71% більше валових премій, ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла в 2,75 рази до 52,8 млн. грн., і за підсумками аналізованого періоду склала 74,73% від валових премій. Виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за три квартали 2019 року, склали 1,14% від валових премій.

3. Обсяги грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «МИР» станом на 30.09.2019 року становили 1,19 млн. грн., це на 81,46% більше ніж на 30.09.2018 року. Наслідком більших темпів приросту обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов'язаннями Компанії в аналізованому періоді стало зростання покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 2,37 п.п. до 6,04%. Проте, не дивлячись на зростання, даний показник все ще знаходився на низькому рівні. При цьому слід зазначити, що портфель фінансових інвестицій Страховика станом на 30.09.2019 року включав ОВДП на суму 3,5 млн. грн., що позитивно впливало на рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами.

4. Діяльність ПрАТ «СК «МИР» в аналізованому періоді була прибутковою. Фінансовий результат від операційної діяльності за дев’ять місяців 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року в 2,45 рази і склав 3,3 млн. грн. Також за три квартали 2019 року Страховик отримав чистий прибуток в сумі 0,09 млн. грн. Не дивлячись на незначний розмір чистого прибутку, Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Страховика.

Таким чином, проаналізувавши основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: наявність високого запасу капіталу, зростання ділової активності та прибуткову діяльність Страховика, на фоні досить низького покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела