Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПАТ «СК «КРАЇНА»


Изображение 1
15-11-2019

15 листопада 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ ПАТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за дев’ять місяців 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПАТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

248 160

229 263

18 897

8,24%

Власний капітал, тис. грн.

115 842

109 813

6 029

5,49%

Валові зобов’язання, тис. грн.

132 318

119 450

12 868

10,77%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

87,55%

91,93%

-4,38 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

63 917

69 379

-5462

-7,87%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

48,31%

58,08%

-9,77 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

315 098

228 799

86 299

37,72%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 117

6 521

4 596

70,48%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,53%

2,85%

0,68 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

151 726

127 114

24 612

19,36%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

48,15%

55,56%

-7,41 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

21 507

-948

22 455

-

Рентабельність продажів, %

6,83%

-0,41%

7,24 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

7 798

1 787

6 011

336,37%

Рентабельність власного капіталу, %

6,73%

1,63%

5,10 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «КРАЇНА» впродовж аналізованого періоду виросли на 8,24% і на 30.09.2019 р. становили 248,16 млн. грн. Власний капітал Страховика за період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. збільшився на 5,49% до 115,84 млн. грн., а зобов’язання виросли на 10,77% до 132,32 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань страховика знизилось на 4,38 п.п. до 87,55%. Даний рівень показника свідчить про хороший запас власного капіталу в Компанії станом на кінець третього кварталу 2019 року.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в СК «КРАЇНА» станом на 30.09.2019 р. склали 63,92 млн. грн., що на 7,87% менше, ніж на 30.09.2018 р. Зменшення обсягу грошових коштів на рахунках Страховика при одночасному зростанні його зобов’язань призвело до зниження показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 9,77 п.п. до 48,31%, що відповідало задовільному рівню ліквідності Страховика. Проте слід зазначити, що станом на 30.09.2019 р. Страховик здійснив поточні інвестиції в ОВДП в сумі 21,62 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість СК «КРАЇНА» ліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді виросли. Зокрема, за дев’ять місяців 2019 року СК «КРАЇНА» отримала 315,1 млн. грн. валових премій, що на 37,72% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 70,48% і  склала 3,53% від валових премій.

Страхові виплати і відшкодування, здійснені СК «КРАЇНА» за три квартали 2019 року, виросли порівняно з тим же періодом 2018 року на 19,36%. Співвідношення між виплатами та валовими преміями в аналізованому періоді склало 48,15%, що є досить високим рівнем виплат для компаній, які спеціалізуються на класичних видах страхування.

4. Діяльність СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді 2019 року була прибутковою, при цьому Страховик суттєво покращив свої фінансові результати та наростив обсяги чистого прибутку. Зокрема, за три квартали 2019 року Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в обсязі 21,51 млн. грн., порівняно зі збитком за аналогічний період 2018 року. Обсяг чистого прибутку Страховика за підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2019 року склав 7,8 млн. грн., що в 4,36 рази вище, ніж чистий прибуток Компанії за дев’ять місяців 2018 року. Відповідна динаміка показників прибутку Страховика призвела до росту його рентабельності.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2019 року показав хороший запас капіталу, зростання ділової активності та вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика.

 Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела