Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


Изображение 1
02-09-2020

2 вересня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перше півріччя 2020 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 1 півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

279 600

234 932

44 668

19,01%

Власний капітал, тис. грн.

137 276

107 558

29 718

27,63%

Валові зобов’язання, тис. грн.

142 324

127 374

14 950

11,74%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 

96,45%

84,44%

12,01 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

90 077

92 701

-2 624

-2,83%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

63,29%

72,78%

-9,49 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

244 650

205 097

39 553

19,29%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

6 103

7 614

-1 511

-19,85%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,49%

3,71%

-1,22 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

118 560

98 984

19 576

19,78%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

48,46%

48,26%

0,20 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

20 255

15 221

5 034

33,07%

Рентабельність продажів, %

8,28%

7,42%

0,86 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

7 409

5 832

1 577

27,04%

Рентабельність власного капіталу, %

5,40%

5,42%

-0,02 п.п.

-

Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. активи АТ «СК «КРАЇНА» виросли на 19,01% до 279,6 млн. грн. Власний капітал Страховика впродовж цього ж періоду збільшився на 27,63%, а його валові зобов’язання виросли на 11,74%. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Компанії призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 12,01 п.п. Таким чином, станом на кінець першого півріччя 2020 року співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями Компанії склало 96,45%, що свідчить про високу забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «СК «КРАЇНА» станом на 30.06.2020 р. склали 90,08 млн. грн., що на 2,83% менше, ніж рік тому. На фоні зростання обсягу валових зобов’язань Страховику впродовж аналізованого періоду відбулось зниження показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 9,49 п.п. до 63,29%. Даний рівень цього показника свідчить про хороший рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді продовжили збільшуватись. За перше півріччя 2020 року АТ «СК «КРАЇНА» отримала 244,65 млн. грн. валових премій, що на 19,29% більше ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 19,85%, а їх частка у валових преміях Компанії скоротилась до 2,49%.

За перші два квартали 2020 року АТ «СК «КРАЇНА» здійснила на 19,78% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за перші два квартали 2019 року, що практично відповідало приросту валових премій. В результаті, рівень виплат впродовж зазначеного періоду майже не змінився і за підсумками першого півріччя 2020 року склав 48,46%, що є високим рівнем виплат для компаній, які спеціалізуються на класичних видах страхування.

4. Діяльність АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді була прибутковою, при цьому її фінансові результати виросли. Зокрема, прибуток від операційної діяльності, отриманий Страховиком за перші шість місяців 2020 року, збільшився на 33,07% до 20,26 млн. грн., а його чистий прибуток виріс на 27,04% до 7,41 млн. грн.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2020 року показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

 Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела