Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


Изображение 1
14-05-2020

14 травня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2020 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 1 квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020) 

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

272 957

245 397

27 560

11,23%

Власний капітал, тис. грн.

130 829

113 625

17 204

15,14%

Валові зобов’язання, тис. грн.

142 128

131 772

10 356

7,86%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

92,05%

86,23%

5,82 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

61 465

86 684

-25 219

-29,09%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

43,25%

65,78%

-22,53 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

117 998

97 663

20 335

20,82%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

3 211

3 784

-573

-15,14%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,72%

3,87%

-1,15 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

63 252

49 362

13 890

28,14%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

53,60%

50,54%

3,06 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

5 297

2 166

3 131

144,55%

Рентабельність продажів, %

4,49%

2,22%

2,27 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

963

3 668

-2 705

-73,75%

Рентабельність власного капіталу, %

0,74%

3,23%

-2,49 п.п.

-

Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СК «КРАЇНА» з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. збільшились на 11,23% до 272,96 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 15,14%, а валові зобов’язання – на 7,86%. В результаті більших темпів приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Компанії, рівень покриття власним капіталом зобов'язань страховика виріс на 5,82 п.п. до 92,05%, що свідчить про наявність в АТ «СК «КРАЇНА» високого запасу власного капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» станом на 31.03.2020 р. склав 61,47 млн. грн., що на 29,09% менше, ніж на 31.03.2019 р. Внаслідок різноспрямованого руху грошових коштів та зобов’язань Страховика відбулось зниження показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 22,53 п.п. Таким чином, станом на 31.03.2020 даний показник становив 43,25%, що відповідало прийнятному рівню ліквідності. При цьому Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 8,03 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді виросла. Зокрема, обсяг валових премій, отриманих АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2020 року, був на 20,82% вищим, ніж валові премії за перший квартал 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 15,14% і склала за підсумками перших трьох місяців 2020 року 2,72% від валових премій.

Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2020 року, склав 63,25 млн. грн., що на 28,14% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Співвідношення між виплатами та валовими преміями в аналізованому періоді виросло до 53,60%, що є високим рівнем виплат для компаній, які спеціалізуються на класичних видах страхування.

4. Діяльність АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за перший квартал 2020 року Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в обсязі 5,3 млн. грн., що було в 2,45 рази вище ніж за аналогічний період 2019 року. Чистий прибуток Страховика за перший квартал 2020 року склав 0,96 млн. грн., що на 73,75% менше, ніж за перші три місяці 2019 року.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2020 року показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, зростання ділової активності, прийнятну ліквідність, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

 Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела