Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка Новости


Партнеры

Повідомлення про проведення загальних зборів СК Княжа


Изображение 1
07-04-2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  10 травня 2017  року за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 1030 годин  до 1055 годин.  

Початок Загальних зборів об 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах 28 квітня 2017 року (станом на 2400) .

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій(із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).

6.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження. щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://kniazha.com.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Товариства - Ільюшин Олег Олександрович.

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Наши продукты и услуги высоко оцениваются Наши продукты и услуги высоко оцениваются
Алексей ПУЗНЯК, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Доверие клиентов – прежде всего Доверие клиентов – прежде всего
Алексей БЕРОВ, заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК Являясь универсальным банком,... Далее
Тренд на снижение ставок может продолжиться Тренд на снижение ставок может продолжиться
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель Председателя правления Forward Bank Тренд 2017 года стабильное снижение... Далее
Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов
Алексей ПУЗНЯК, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина Мы довольны результатами второго... Далее
Доверие клиентов — залог нашего активного роста Доверие клиентов — залог нашего активного роста
Алексей БЕРОВ, Заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК продолжает динамично... Далее
Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель председателя правления Forward Bank Forward Bank активно развивает... Далее

Архив раздела