Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка Новости


Партнеры

Повідомлення про проведення загальних зборів СК Княжа


Изображение 1
07-04-2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  10 травня 2017  року за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 1030 годин  до 1055 годин.  

Початок Загальних зборів об 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах 28 квітня 2017 року (станом на 2400) .

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій(із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).

6.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження. щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://kniazha.com.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Товариства - Ільюшин Олег Олександрович.

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Комфорт для клиента Комфорт для клиента
Мы очень довольны результатами первого квартала 2017. Мы увеличили как объем привлеченных депозитов, так и,... Далее
Клиентоориентированный сервис – залог успеха развития Клиентоориентированный сервис – залог успеха развития
Алексей БЕРОВ, Заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК Розничный рынок как в части кредитования, так и... Далее
Мы будем продолжать держать взвешенную политику ставок Мы будем продолжать держать взвешенную политику ставок
В 2016 году завершился основной этап реструктуризации банковской системы. В этом году мы стали свидетелями позитивной... Далее
VTB Bank укрепляет доверие и делает ставку на интернет-банкинг VTB Bank укрепляет доверие и делает ставку на интернет-банкинг
Андрей Грищенко, и.о. Директора Финансового департамента: VTB Bank сегодня находится в безусловно более стабильной... Далее
Forward Bank предлагает оптимальные инструменты Forward Bank предлагает оптимальные инструменты
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank Минувший год Forward Bank закончил с прибылью в размере более... Далее
ТАСКОМБАНК активно укрепляет свои рыночные позиции ТАСКОМБАНК активно укрепляет свои рыночные позиции
Алексей БЕРОВ, заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК В 2016 году ТАСКОМБАНК продолжал... Далее

Архив раздела