Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення загальних зборів СК Княжа


Изображение 1
07-04-2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  10 травня 2017  року за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 1030 годин  до 1055 годин.  

Початок Загальних зборів об 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах 28 квітня 2017 року (станом на 2400) .

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій(із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).

6.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження. щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://kniazha.com.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА  ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Товариства - Ільюшин Олег Олександрович.

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк
Алексей ПУЗНЯК, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам
Марина НЕСТЕРОВСКАЯ , заместитель директора Департамента развития бизнеса Индустриалбанка В декабре 2017... Далее
Чем больше банк кредитует, тем больше денег доверяют ему люди Чем больше банк кредитует, тем больше денег доверяют ему люди
Сергей МАМЕДОВ , Председатель Правления Банка ГЛОБУС В прошлом году Банк ГЛОБУС ... Далее
Современные технологии – лучшая инвестиция для наших клиентов Современные технологии – лучшая инвестиция для наших клиентов
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Розничный бизнес... Далее
Сегодня финучреждения заинтересованы привлекать депозиты в гривне и, как минимум, на 9-12 месяцев Сегодня финучреждения заинтересованы привлекать депозиты в гривне и, как минимум, на 9-12 месяцев
Константин КОШЕЛЕНКО , Заместитель председателя правления Forward Bank В первом квартале текущего... Далее
Наши продукты и услуги высоко оцениваются Наши продукты и услуги высоко оцениваются
Алексей ПУЗНЯК, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее

Архив раздела