Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
27-10-2021

 

27 жовтня 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг премій, зібраних ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші три квартали 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшився на 29,29% до 783,570 млн грн. Зокрема, надходження від фізичних осіб виросли на 36,26% до 542,274 млн грн, а від перестрахувальників – на 24,75% до 0,497 млн грн. За підсумками дев’яти місяців 2021 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Компанії склала 69,21%, а частка перестрахувальників – 0,06%. Таким чином, фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

783 570

606 050

177 520

29,29%

2

від страхувальників фізичних осіб

542 274

397 984

144 290

36,26%

3

від перестрахувальників

497

398

99

24,75%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

69,21%

65,67%

3,54 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,06%

0,07%

-0,01 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

208 054

167 396

40 658

24,29%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

26,55%

27,62%

-1,07 п.п.

-

8

Чисті премії

575 516

438 654

136 862

31,20%

9

Зароблені страхові премії

516 896

455 981

60 915

13,36%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

24 647

58 258

-33 611

-57,69%

11

Рентабельність продажів

3,15%

9,61%

-6,46 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

295 625

225 426

70 199

31,14%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,73%

37,20%

0,53 п.п.

-

14

Чистий прибуток

48 917

97 841

-48 924

-50,00%

15

Рентабельність власного капіталу

14,27%

31,75%

-17,48 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2021 року в порівнянні з тим же періодом 2020 року виросли на 24,29% до 208,054 млн грн. В результаті випереджальних темпів приросту брутто-премій над преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 1,07 п.п. до 26,55%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 31,20% до 575,516 млн грн, а зароблені премії виросли на 13,36% до 516,896 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, виріс на 31,14% до 295,625 млн грн. Таким чином, рівень виплат збільшився на 0,53 п.п. до 37,73%.

Згідно з результатами дев’яти місяців 2021 року діяльність ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за перші три квартали 2021 року склав 24,647 млн грн, а чистий прибуток – 48,917 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги прибутку, отриманого Страховиком, та високі показники його дохідності.

4. За період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 11,09% до 1,456 млрд грн;

  • Власний капітал виріс на 16,35% до 342,802 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 9,57% до 1,113 млрд грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 8,89% до 121,920 млн грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (30,79%), а грошові кошти покривали 10,95% її зобов’язань. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 526,135 млн грн, з яких 63,65% становили вкладення в ОВДП, а 33,02% – депозити в банках, які мають високий рівень кредитного рейтингу. Наявність таких інвестицій позитивно впливає на забезпеченість ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ліквідними активами, які в сукупності станом на 01.10.2021 покривали 58,20% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 456 207

1 310 782

145 425

11,09%

2

Власний капітал

342 802

294 639

48 163

16,35%

3

Зобов’язання

1 113 405

1 016 143

97 262

9,57%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

30,79%

29,00%

1,79 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

121 920

111 971

9 949

8,89%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

8,37%

8,54%

-0,17 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

10,95%

11,02%

-0,07 п.п.

-

5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УСК «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена 50 компаніями в 30 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники прибутковості;

  • Хороший рівень забезпечення ліквідними активами;

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела