Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
07-07-2017

7 липня 2017 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2017 року. 

1. Валові премії, отримані за перший квартал 2017 року, в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли на 4,36% до 107,524 млн. грн. В той же час, збільшились надходження від фізичних осіб – на 0,407 млн. грн. до 72,868 млн. грн.

ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» впровадила для своїх клієнтів можливість вносити платежі по полісам страхування через онлайн-сервіс Portmone.com. Завдяки такій послузі клієнти Страховика позбавляються необхідності сплачувати банківську комісію, оскільки за них це робить ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  згідно з партнерською угодою.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  (24175269) за І квартал 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

I квартал 2017 року

I квартал 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Бруто-премії, всього, в т.ч.

107524,30

103029,55

4494,75

4,36%

2

від страхувальників фізичних осіб

72868,20

72461,62

406,58

0,56%

3

від перестраховиків

1,60

21,68

-20,08

-92,62%

4

Доля фізичних осіб в бруто-преміях

67,77%

70,33%

-2,56 п.п.

-

5

Доля перестраховиків в бруто-преміях

0,00%

0,02%

-0,02 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

27612,3

24507,59

3104,71

12,67%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

25,68%

23,79%

1,89 п.п.

-

8

Чисті премії

79912,0

78521,96

1390,04

1,77%

9

Зароблені страхові премії

78047,10

78796,99

-749,89

-0,95%

10

Фінрезультат від операційної діяльності

-22121,10

-13337,70

-8783,40

-

11

Рентабельність продаж

-20,57%

-12,95%

-7,63 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

66055,60

48661,93

17393,67

35,74%

13

Співвідношення між виплатами і бруто-преміями

61,43%

47,23%

14,20 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-19244,20

-8403,70

-10840,50

-

15

Рентабельність власного капіталу

-17,11%

-6,21%

-10,90 п.п.

-

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за перші три місяці 2017 року, склали 27,612 млн. грн., що на 12,67% перевищує аналогічний показник за той самий період 2016 року. Таким чином, виріс коефіцієнт залежності від перестраховиків: з 23,79% до 25,68%, або на 1,89 п.п.

Показники ділової активності (чисті та зароблені премії) продемонстрували різноспрямовану динаміку. Чисті премії збільшились на 1,77% до 79,912 млн. грн., а зароблені премії дещо знизились – на 0,95% до 78,047 млн. грн. 

3. За перший квартал 2017 року Компанія виплатила своїм страхувальникам 66,056 млн. грн., що на 35,47% більше ніж за аналогічний період 2016 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 47,23% до 61,43% або на 14,20 п.п. та перевищує середній показник по ринку.

ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» продемонструвала збиткову діяльність за результатами перших трьох місяців 2017 року. РА «Стандарт-Рейтинг» звертає увагу, що Страховик має хорошу зовнішню підтримку зі сторони материнської компанії Vienna Insurance Group, тому в разі необхідності Компанія буде добре забезпечена капіталом. 

4. В період з 01.01.2017 по 01.04.2017рр. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 0,86% до 440,947 млн. грн.;
  • Власний знизився капітал  зменшився на 14,61% до 112,476 млн. грн.;
  • Зобов’язання виросли на 4,92% до 328,472 млн. грн.;
  • Ліквідні активи зменшились на 11,03% до 181,895 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2017р. Компанія володіла достатнім рівнем ліквідності (55,38%), а власний капітал покривав 34,24% зобов’язань.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І квартал 2017 року, тис. грн.., п.п., %

#

Показники

01.04.2017

01.01.2017

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

440947,0

444787,4

-3840,4

-0,86%

2

Власний капітал

112475,5

131719,7

-19244,2

-14,61%

3

Зобов’язання

328471,5

313067,7

15403,8

4,92%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

34,24%

42,07%

-7,83 п.п.

-

5

Ліквідні активи

181894,6

204442,7

-22548,1

-11,03%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

41,25%

45,96%

-4,71 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

55,38%

65,30%

-9,93 п.п.

-

 5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група VIENNA INSURANCE GROUP, яка обрала Україну своїм стратегічно важливим ринком і має намір розвивати  українській дочірні компані. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. Згідно зі звітністю за перший квартал 2017 року, VIG продемонструвала наступні результати:

  • Об’єм премій по Групі склав 2,72 млрд. євро, що на 0,5% вище аналогічного показника за перший квартал 2016 року;
  • Прибуток до оподаткування зріс до 109,6 млн. євро;
  • Комбінований коефіцієнт склав 96,9%. 

Таким чином, ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» увійшла у другий квартал 2017 року з приростом об’ємів валового бізнесу, високим рівнем виплат (61,43%), достатнім рівнем ліквідності, а також безпрецедентно високим рівнем зовнішньої підтримки VIENNA INSURANCE GROUP. Дані фактори дозволили підтвердити рівень фінансової стійкості страховика на рівні uaAA+. 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Наши продукты и услуги высоко оцениваются Наши продукты и услуги высоко оцениваются
Алексей ПУЗНЯК, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Доверие клиентов – прежде всего Доверие клиентов – прежде всего
Алексей БЕРОВ, заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК Являясь универсальным банком,... Далее
Тренд на снижение ставок может продолжиться Тренд на снижение ставок может продолжиться
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель Председателя правления Forward Bank Тренд 2017 года стабильное снижение... Далее
Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов
Алексей ПУЗНЯК, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина Мы довольны результатами второго... Далее
Доверие клиентов — залог нашего активного роста Доверие клиентов — залог нашего активного роста
Алексей БЕРОВ, Заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК продолжает динамично... Далее
Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель председателя правления Forward Bank Forward Bank активно развивает... Далее

Архив раздела