Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
14-12-2017

14 грудня 2017 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Поновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2017 року.

1. Об’єм валових премій за перші три квартали 2017 року склав 364,659 млн. грн., що на 11,52% вище аналогічного показника за той самий період 2016 року. Водночас, надходження від фізичних осіб зросли на 12,07% до 256,653 млн. грн., а від перестрахувальників – на 99,25% до 0,002 млн. грн. Діяльність Страховика була сконцентрована на населенні, про що свідчить доля фізичних осіб в брутто-преміях, яка становила 70,38%.

На думку Агентства, стабільний приріст валових премій протягом 2017 року заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2017 року

9 місяців 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

364659,00

326979,72

37679,28

11,52%

2

від страхувальників фізичних осіб

256652,90

228 999,2

27 653,7

12,07%

3

від перестраховиків

1,60

212,01

-210,41

-99,25%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,38%

70,03%

0,35 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в бруто-преміях

0,0004%

0,06%

-0,0596 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

89234,7

66724,89

22509,81

33,74%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

24,47%

20,41%

4,06 п.п.

-

8

Чисті премії

275424,3

260254,83

15169,47

5,83%

9

Зароблені страхові премії

258084,80

258105,38

-20,58

-0,01%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-60856,70

-1264,30

-59592,40

-

11

Рентабельність продаж

-16,69%

-0,39%

-16,30 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

175440,40

132469,79

42970,61

32,44%

13

Співвідношення між виплатами і бруто-преміями

48,11%

40,51%

7,60 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-52687,90

12740,20

-65428,10

-

15

Рентабельність власного капіталу

-38,22%

8,14%

-46,36 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли на 33,74% до 89,235 млн. грн. Таким чином, збільшився коефіцієнт залежності від перестрахових компаній на 4,06 п.п. до 24,47%. Чисті премії збільшились на 5,83% до 275,424 млн. грн., а зароблені знизились на 20,58 тис. грн. до 258,085 млн. грн.

3. За перші три квартали 2017 року Компанія виплатила своїм клієнтам 175,440 млн. грн., що на 32,44% більше об’єму виплат за той самий період 2016 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 40,51% до 48,11%, або на 7,60 п.п.

За результатами 9 місяців 2017 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» показала збиткову діяльність. Але Агентство відмічає, що розмір збитку не несе в собі загрози фінансовій стабільності Страховика.

4. В період з 01.01.2017р. по 01.10.2017р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

 • Активи збільшились на 22,02% до 542,728 млн. грн.;

 • Власний капітал виріс на 4,66% до 137,856 млн. грн.;

 • Зобов’язання збільшились на 29,32% до 404,872 млн. грн.;

 • Ліквідні активи виросли на 12,16% до 229,305 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2017 року Компанія мала достатній рівень ліквідності (56,64%), а власний капітал покривав 34,05% зобов’язань.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2017

01.01.2017

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

542727,50

444787,40

97940,1

22,02%

2

Власний капітал

137855,80

131719,70

6136,1

4,66%

3

Зобов’язання

404871,70

313067,7

91804

29,32%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

34,05%

42,07%

-8,02 п.п.

-

5

Ліквідні активи

229305,10

204442,70

24862,4

12,16%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

42,25%

45,96%

-3,71 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

56,64%

65,30%

-8,67 п.п.

-

 5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. Згідно зі звітністю за 9 місяців 2017 року, VIG продемонструвала наступні результати:

 • Об’єм премій по Групі склав 7,153 млрд. євро, що на 2,7% вище аналогічного показника за 9 місяців 2016 року;

 • Прибуток до оподаткування зріс на 9,9% до 331,2 млн. євро;

 • Комбінований коефіцієнт склав 97,3%. 

Проаналізувавши діяльність Компанії за 9 місяців 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Приріст валових премій;

 • Високий рівень виплат (48,11%);

 • Достатній рівень ліквідності (56,64%);

 • Високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Наши продукты и услуги высоко оцениваются Наши продукты и услуги высоко оцениваются
Алексей ПУЗНЯК, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Доверие клиентов – прежде всего Доверие клиентов – прежде всего
Алексей БЕРОВ, заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК Являясь универсальным банком,... Далее
Тренд на снижение ставок может продолжиться Тренд на снижение ставок может продолжиться
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель Председателя правления Forward Bank Тренд 2017 года стабильное снижение... Далее
Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов
Алексей ПУЗНЯК, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина Мы довольны результатами второго... Далее
Доверие клиентов — залог нашего активного роста Доверие клиентов — залог нашего активного роста
Алексей БЕРОВ, Заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК продолжает динамично... Далее
Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель председателя правления Forward Bank Forward Bank активно развивает... Далее

Архив раздела