Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
14-12-2017

14 грудня 2017 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Поновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2017 року.

1. Об’єм валових премій за перші три квартали 2017 року склав 364,659 млн. грн., що на 11,52% вище аналогічного показника за той самий період 2016 року. Водночас, надходження від фізичних осіб зросли на 12,07% до 256,653 млн. грн., а від перестрахувальників – на 99,25% до 0,002 млн. грн. Діяльність Страховика була сконцентрована на населенні, про що свідчить доля фізичних осіб в брутто-преміях, яка становила 70,38%.

На думку Агентства, стабільний приріст валових премій протягом 2017 року заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2017 року

9 місяців 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

364659,00

326979,72

37679,28

11,52%

2

від страхувальників фізичних осіб

256652,90

228 999,2

27 653,7

12,07%

3

від перестраховиків

1,60

212,01

-210,41

-99,25%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,38%

70,03%

0,35 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в бруто-преміях

0,0004%

0,06%

-0,0596 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

89234,7

66724,89

22509,81

33,74%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

24,47%

20,41%

4,06 п.п.

-

8

Чисті премії

275424,3

260254,83

15169,47

5,83%

9

Зароблені страхові премії

258084,80

258105,38

-20,58

-0,01%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-60856,70

-1264,30

-59592,40

-

11

Рентабельність продаж

-16,69%

-0,39%

-16,30 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

175440,40

132469,79

42970,61

32,44%

13

Співвідношення між виплатами і бруто-преміями

48,11%

40,51%

7,60 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-52687,90

12740,20

-65428,10

-

15

Рентабельність власного капіталу

-38,22%

8,14%

-46,36 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли на 33,74% до 89,235 млн. грн. Таким чином, збільшився коефіцієнт залежності від перестрахових компаній на 4,06 п.п. до 24,47%. Чисті премії збільшились на 5,83% до 275,424 млн. грн., а зароблені знизились на 20,58 тис. грн. до 258,085 млн. грн.

3. За перші три квартали 2017 року Компанія виплатила своїм клієнтам 175,440 млн. грн., що на 32,44% більше об’єму виплат за той самий період 2016 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 40,51% до 48,11%, або на 7,60 п.п.

За результатами 9 місяців 2017 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» показала збиткову діяльність. Але Агентство відмічає, що розмір збитку не несе в собі загрози фінансовій стабільності Страховика.

4. В період з 01.01.2017р. по 01.10.2017р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

 • Активи збільшились на 22,02% до 542,728 млн. грн.;

 • Власний капітал виріс на 4,66% до 137,856 млн. грн.;

 • Зобов’язання збільшились на 29,32% до 404,872 млн. грн.;

 • Ліквідні активи виросли на 12,16% до 229,305 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2017 року Компанія мала достатній рівень ліквідності (56,64%), а власний капітал покривав 34,05% зобов’язань.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2017

01.01.2017

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

542727,50

444787,40

97940,1

22,02%

2

Власний капітал

137855,80

131719,70

6136,1

4,66%

3

Зобов’язання

404871,70

313067,7

91804

29,32%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

34,05%

42,07%

-8,02 п.п.

-

5

Ліквідні активи

229305,10

204442,70

24862,4

12,16%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

42,25%

45,96%

-3,71 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

56,64%

65,30%

-8,67 п.п.

-

 5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. Згідно зі звітністю за 9 місяців 2017 року, VIG продемонструвала наступні результати:

 • Об’єм премій по Групі склав 7,153 млрд. євро, що на 2,7% вище аналогічного показника за 9 місяців 2016 року;

 • Прибуток до оподаткування зріс на 9,9% до 331,2 млн. євро;

 • Комбінований коефіцієнт склав 97,3%. 

Проаналізувавши діяльність Компанії за 9 місяців 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Приріст валових премій;

 • Високий рівень виплат (48,11%);

 • Достатній рівень ліквідності (56,64%);

 • Високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела