Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
03-10-2017

03 жовтня 2017 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Поновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2017 року.

 1. За перші шість місяців 2017 року Страховик зміг зібрати 231,623 млн. грн. валових премій, що на 8,32% віще об’єму премій, зібраних за той же період 2016 року. В той самий час, виросли надходження від фізичних осіб: з 148,925 млн. грн. до 159,732 млн. грн., або на 7,26%. Надходження від перестраховиків були майже відсутніми і становили всього 1,6 тис. грн. Таким чином, основними клієнтами Компанії залишаються фізичні особи, про що свідчить показник частки фізичних осіб в брутто-преміях, яка становила 68,96%.

Агентство позитивно оцінює зростання об’ємів валового бізнесу Страховика, враховуючи складні умови роботи на страховому ринку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  (24175269) за І півріччя 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

I півріччя 2017 року

I півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

231623,00

213822,84

17800,16

8,32%

2

від страхувальників фізичних осіб

159732,30

148924,96

10807,34

7,26%

3

від перестраховиків

1,60

31,15

-29,55

-94,86%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

68,96%

69,65%

-0,69 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в брутто-преміях

0,00%

0,01%

-0,01 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

56635,8

43501,19

13134,61

30,19%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

24,45%

20,34%

4,11 п.п.

-

8

Чисті премії

174987,2

170321,65

4665,55

2,74%

9

Зароблені страхові премії

164085,20

167682,03

-3596,83

-2,15%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-40319,80

-4823,40

-35496,40

-

11

Рентабельність продаж

-17,41%

-2,26%

-15,15 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

120011,50

93796,22

26215,28

27,95%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

51,81%

43,87%

7,94 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-35033,80

5127,50

-40161,30

-

15

Рентабельність власного капіталу

-36,23%

3,45%

-39,68 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за аналізований період 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року збільшились на 30,19%: з 43,501 млн. грн. до 56,636 млн. грн. Таким чином, виріс коефіцієнт залежності від перестрахових компаній з 20,34% до 24,45%, або на 4,11 п.п.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, чисті премії Страховика виросли на 2,74% до 174,987 млн. грн., а зароблені премії знизились на 2,15% до 164,085 млн. грн.

 3. За перше півріччя 2017 року Компанія виплатила своїм клієнтам 120,012 млн. грн., що на 27,95% вище виплат, здійснених за той же період 2016 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 43,87% до 51,81%, або на 7,94 п.п.

Згідно зі звітністю, за аналізований період 2017 року Компанія продемонструвала збиткову діяльність. Агентство відмічає, що розмір збитку не несе в собі загрози фінансовій стійкості Страховика.

 4. В період з 01.01.2017р. по 01.07.2017р. балансові показники Страховика продемонстрували таку динаміку:

 • Активи виросли на 3,84% до 461,869 млн. грн.;
 • Власний капітал знизився на 26,6% до 96,686 млн. грн.;
 • Зобов’язання збільшились на 16,65% до 365,183 млн. грн.;
 • Ліквідні активи зменшились на 7,51% до 189,084 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2017 року Компанія володіла достатнім рівнем ліквідності (51,78%), а її власний капітал покривав 26,48% зобов’язань.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І півріччя 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2017

01.01.2017

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

461868,5

444787,4

17081,1

3,84%

2

Власний капітал

96685,9

131719,7

-35033,8

-26,60%

3

Зобов’язання

365182,6

313067,7

52114,9

16,65%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

26,48%

42,07%

-15,60%

-

5

Ліквідні активи

189084,1

204442,7

-15358,6

-7,51%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

40,94%

45,96%

-5,03%

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

51,78%

65,30%

-13,53%

-

5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. Згідно зі звітністю за перше півріччя 2017 року VIG продемонструвала наступні результати:

 • Об’єм премій по Групі склав 4,972 млрд. євро, що на 5,2% вище аналогічного показника за перше півріччя 2016 року;
 • Прибуток до оподаткування зріс до 220,5 млн. євро;
 • Комбінований коефіцієнт склав 96,9%. 

Проаналізувавши діяльність Компанії за перше півріччя 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

 • Зростання валових премій;
 • Високий рівень виплат (51,81%) при поміркованому рівні збитковості;
 • Достатній рівень ліквідності (51,78%);
 • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело:Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее
Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти
Юлія ФРОЛОВА , виконуюча обов язки Голови Правління Банку Альянс Пріоритетним напрямком розвитку Банку Альянс в... Далее
Мы работаем по среднерыночной ставке Мы работаем по среднерыночной ставке
Андрей КИСЕЛЕВ , Председатель правления Forward Bank По нашим прогнозам в течение ближайших нескольких 2 3... Далее
Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк
Алексей ПУЗНЯК, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам
Марина НЕСТЕРОВСКАЯ , заместитель директора Департамента развития бизнеса Индустриалбанка В декабре 2017... Далее

Архив раздела