Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ «СК «Київська Русь»


Изображение 1
12-06-2020

12 червня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31171581) за національною шкалою на рівні uaA+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. Страховик за перші три місяці 2020 року зібрав 91,154 млн. грн. валових премій, що на 18,62% нижче обсягу премій, отриманих за той самий період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб знизились на 69,48% до 0,043 млн. грн., а надходження від перестрахувальників, навпаки, виросли майже втричі до 14,404 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика становила 0,05%, а частка перестрахувальників – 15,80%. Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

91 154

112 008

-20 854

-18,62%

2

від страхувальників фізичних осіб

43

142

-99

-69,48%

3

від перестрахувальників

14 404

4 872

9 532

195,67%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,05%

0,13%

-0,08 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

15,80%

4,35%

11,45 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

84 166

97 388

-13 222

-13,58%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

92,33%

86,95%

5,38 п.п.

-

8

Чисті премії

6 988

14 620

-7 632

-52,20%

9

Зароблені страхові премії

8 572

14 302

-5 730

-40,06%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

3 670

10 689

-7 019

-65,67%

11

Рентабельність продажів

4,03%

9,54%

-5,51 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

1 049

231

818

354,59%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

1,15%

0,21%

0,94 п.п.

-

14

Чистий прибуток

4 173

10 757

-6 584

-61,21%

15

Рентабельність власного капіталу

8,62%

20,99%

-12,37 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим самим періодом 2019 року знизились на 13,58% до 84,166 млн. грн. Враховуючи випереджальні темпи скорочення брутто-премій над перестраховими преміями, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс з 86,95% до 92,33%, або на 5,38 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Київська Русь» в аналізованому періоді продемонстрували спадну динаміку. Зокрема, чисті премії Страховика знизились на 52,20% до 6,988 млн. грн., а зароблені – на 40,06% до 8,572 млн. грн.

 3. За перші три місяці 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 1,049 млн. грн., що більш ніж у 4 рази перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2019 року. В результаті, рівень виплат Страховика збільшився на 0,94 п.п.: з 0,21% до 1,15%.

За підсумками першого кварталу 2020 року ПрАТ «СК «Київська Русь» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 3,67 млн. грн., а чистий прибуток Страховика в аналізованому періоді 2020 року склав 4,173 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували спадний тренд:

  • Активи знизились на 17,02% до 110,349 млн. грн.;
  • Власний капітал скоротився на 5,60% до 48,390 млн. грн.;
  • Зобов’язання знизились на 24,18% до 61,959 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 29,64% до 46,259 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала високі рівні капіталізації (78,10%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (74,66%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

110 349

132 975

-22 626

-17,02%

2

Власний капітал

48 390

51 260

-2 870

-5,60%

3

Зобов’язання

61 959

81 715

-19 756

-24,18%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

78,10%

62,73%

15,37 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

46 259

65 750

-19 491

-29,64%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

41,92%

49,45%

-7,53 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

74,66%

80,46%

-5,80 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Київська Русь» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень капіталізації (78,10%);
  • Високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (74,66%);  
  • Факт прибуткової діяльності.   

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела