Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ «СК «Київська Русь»


Изображение 1
23-11-2021

 

23 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31171581) за національною шкалою на рівні uaAА-. Страховик з рейтингом uaAА- характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. СК «Київська Русь» за перші три квартали 2021 року зібрала 449,269 млн грн валових премій, що на 60,17% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від перестрахувальників виросли на 76,57% до 52,862 млн грн, а надходження від фізичних осіб збільшились у 2,33 рази до 0,126 млн грн. За підсумками дев’яти місяців 2021 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 0,03%, а частка перестрахувальників – 11,77%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах дії карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

449 269

280 498

168 771

60,17%

2

від страхувальників фізичних осіб

126

54

72

133,33%

3

від перестрахувальників

52 862

29 938

22 924

76,57%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,03%

0,02%

0,01 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

11,77%

10,67%

1,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

431 325

265 342

165 983

62,55%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

96,01%

94,60%

1,41 п.п.

-

8

Чисті премії

17 944

15 156

2 788

18,40%

9

Зароблені страхові премії

17 903

16 225

1 678

10,34%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

11 470

7 176

4 294

59,84%

11

Рентабельність продажів

2,55%

2,56%

-0,01 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

455

1 660

-1 205

-72,59%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,10%

0,59%

-0,49 п.п.

-

14

Чистий прибуток

3 491

956

2 535

265,17%

15

Рентабельність власного капіталу

5,54%

1,63%

3,91 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 62,55% до 431,325 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс на 1,41 п.п. до 96,01%.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Київська Русь» в аналізованому періоді продемонстрували висхідну динаміку. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 18,40% до 17,944 млн грн, а зароблені премії – на 10,34% до 17,903 млн грн.

3. За перші три квартали 2021 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,455 млн грн, що на 72,59% нижче обсягу виплат за аналогічний період 2020 року. В результаті, рівень виплат Страховика зменшився на 0,49 п.п.: з 0,59% до 0,10%.

За підсумками діяльності впродовж перших дев’яти місяців 2021 року ПрАТ «СК «Київська Русь» покращила свої показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за три квартали 2021 року склав 11,470 млн грн, що на 59,84% більше ніж за три квартали 2020 року. Чистий прибуток Страховика за 9 місяців 2021 року склав 3,491 млн грн, що у 3,65 рази перевищило чистий прибуток за 9 місяців 2020 року.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 16,94% до 123,413 млн грн;

  • Власний капітал виріс на 5,87% до 62,962 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 31,24% до 60,451 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 31,81% до 86,797 млн грн.

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року Компанія мала дуже високі рівні капіталізації (104,15%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (143,58%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581),

тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

123 413

105 533

17 880

16,94%

2

Власний капітал

62 962

59 471

3 491

5,87%

3

Зобов’язання

60 451

46 062

14 389

31,24%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

104,15%

129,11%

-24,96 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

86 797

65 852

20 945

31,81%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

70,33%

62,40%

7,93 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

143,58%

142,96%

0,62 п.п.

-

 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «Київська Русь», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Київська Русь» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає:

  • Значний приріст обсягів валового бізнесу (+60,17%);

  • Зростання чистого та операційного прибутку;

  • Дуже високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом (104,15%);

  • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (143,58%).

 

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела