Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ «СК «Київська Русь»


Изображение 1
31-03-2021

31 березня 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31171581) за національною шкалою на рівні uaA+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за 12 місяців 2020 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за чотири квартали 2020 року, становив 409,857 млн. грн., що на 22,38% нижче обсягу премій, отриманих за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб знизились на 93,36% до 0,071 млн. грн., а надходження від перестрахувальників – на 26,99% до 39,404 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика становила 0,02%, а частка перестрахувальників – 9,61%. Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2020 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн., п.п., %

#

Показники

2020 рік

2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

409 857

528 020

-118 163

-22,38%

2

від страхувальників фізичних осіб

71

1 070

-999

-93,36%

3

від перестрахувальників

39 404

53 967

-14 563

-26,99%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,02%

0,20%

-0,18 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

9,61%

10,22%

-0,61 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

389 583

492 770

-103 187

-20,94%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

95,05%

93,32%

1,73 п.п.

-

8

Чисті премії

20 274

35 250

-14 976

-42,49%

9

Зароблені страхові премії

21 834

33 936

-12 102

-35,66%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

10 547

14 182

-3 635

-25,63%

11

Рентабельність продажів

2,57%

2,69%

-0,12 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

1 794

1 380

414

30,00%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,44%

0,26%

0,18 п.п.

-

14

Чистий прибуток

1 758

17 698

-15 940

-90,07%

15

Рентабельність власного капіталу

2,96%

34,53%

-31,57 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року знизились на 20,94% до 389,583 млн. грн. Враховуючи той факт, що темпи скорочення брутто-премій були більшими ніж темпи зниження премій, відправлених перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс на 1,73 п.п. до 95,05%.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Київська Русь» в аналізованому періоді продемонстрували спадний тренд. Зокрема, чисті премії Страховика знизились на 42,49% до 20,274 млн. грн., а зароблені премії скоротились на 35,66% до 21,834 млн. грн.

3. За чотири квартали 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 1,794 млн. грн., що на 30% перевищило обсяг виплат за 2019 рік. В результаті, рівень виплат Страховика збільшився на 0,18 п.п.: з 0,26% до 0,44%.

За підсумками діяльності впродовж 12 місяців 2020 року ПрАТ «СК «Київська Русь» продемонструвала прибуткову діяльність, хоча обсяги прибутку істотно знизились. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2020 року склав 10,547 млн. грн., а чистий прибуток становив 1,758 млн. грн.

 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 20,64% до 105,533 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 16,02% до 59,471 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 43,63% до 46,062 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 0,16% до 65,852 млн. грн.

Таким чином, станом на кінець 2020 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (129,11%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (142,96%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2021

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

105 533

132 975

-27 442

-20,64%

2

Власний капітал

59 471

51 260

8 211

16,02%

3

Зобов’язання

46 062

81 715

-35 653

-43,63%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

129,11%

62,73%

66,38 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

65 852

65 750

102

0,16%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

62,40%

49,45%

12,95 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

142,96%

80,46%

62,50 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «Київська Русь», станом на 01.01.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Київська Русь» за дванадцять місяців 2020 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає:

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Дуже високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом (129,11%);

  • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (142,96%).

 

Джерело: Рейтингове агентство«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 


 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела