Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ «СК «Київська Русь»


Изображение 1
31-08-2020

31 серпня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31171581) за національною шкалою на рівні uaA+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за перше півріччя 2020 року. 

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші шість місяців 2020 року, склав 185,622 млн. грн., що на 19,44% нижче обсягу премій, отриманих за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб знизились на 81,52% до 0,043 млн. грн., а надходження від перестрахувальників, навпаки, виросли на 38,06% до 24,676 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика становила 0,02%, а частка перестрахувальників – 13,29%. Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2020 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

185 622

230 425

-44 803

-19,44%

2

від страхувальників фізичних осіб

43

233

-190

-81,52%

3

від перестрахувальників

24 676

17 873

6 803

38,06%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,02%

0,10%

-0,08 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

13,29%

7,76%

5,53 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

174 804

212 046

-37 242

-17,56%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

94,17%

92,02%

2,15 п.п.

-

8

Чисті премії

10 818

18 378

-7 560

-41,14%

9

Зароблені страхові премії

11 698

18 650

-6 952

-37,27%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

5 806

9 844

-4 038

-41,02%

11

Рентабельність продажів

3,13%

4,27%

-1,14 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

1 514

488

1 026

210,12%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,82%

0,21%

0,61 п.п.

-

14

Чистий прибуток

3 359

11 375

-8 016

-70,47%

15

Рентабельність власного капіталу

5,50%

25,31%

-19,81 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року знизились на 17,56% до 174,804 млн. грн. Враховуючи той факт, що темпи скорочення брутто-премій були більшими ніж темпи зниження премій, відправлених перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс з 92,02% до 94,17%, або на 2,15 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «Київська Русь» в аналізованому періоді продемонстрували спадний тренд. Зокрема, чисті премії Страховика знизились на 41,14% до 10,818 млн. грн., а зароблені – на 37,27% до 11,698 млн. грн. 

3. За перші шість місяців 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 1,514 млн. грн., що більш ніж у 3 рази перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2019 року. В результаті, рівень виплат Страховика збільшився на 0,61 п.п.: з 0,21% до 0,82%.

За підсумками першого півріччя 2020 року ПрАТ «СК «Київська Русь» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 5,806 млн. грн., а чистий прибуток Страховика в аналізованому періоді 2020 року склав 3,359 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 11,78% до 117,312 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 19,14% до 61,072 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 31,18% до 56,240 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 2,70% до 63,978 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2020 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (108,59%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (113,76%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «Київська Русь» (31171581), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

117 312

132 975

-15 663

-11,78%

2

Власний капітал

61 072

51 260

9 812

19,14%

3

Зобов’язання

56 240

81 715

-25 475

-31,18%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

108,59%

62,73%

45,86 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

63 978

65 750

-1 772

-2,70%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

54,54%

49,45%

5,09 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

113,76%

80,46%

33,30 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Київська Русь» за перше півріччя 2020 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Надлишковий рівень капіталізації (108,59%);

  • Надлишковий рівень забезпеченості високоліквідними активами (113,76%);

  • Факт прибуткової діяльності.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела