Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»


Изображение 1
13-08-2019

13 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року Компанія зібрала 32,274 млн. грн. валових премій, що на 3,32% вище показника за аналогічний період 2018 року. ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» продовжує розвивати та впроваджувати послуги по страхуванню життя на вітчизняному страховому ринку. Зростання обсягів роботи Компанії заслуговує на позитивну оцінку.

2. Згідно з результатами роботи в першому півріччі 2019 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 4,682 млн. грн., що на 44,38% більше показника за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 10,38% до 14,51%, або на 4,13 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

32273,6

31237,2

1036,4

3,32%

2

Страхові виплати і компенсації

4682,1

3242,8

1439,3

44,38%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

14,51%

10,38%

4,13 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

6048,9

6657,8

-608,9

-9,15%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

18,74%

21,31%

-2,57 п.п.

-

6

Чистий прибуток

-388

1585

-1973

-124,48%

7

Рентабельність власного капіталу

-0,74%

3,17%

-3,91 п.п.

-

3. Аквізаційні витрати Страховика за перші шість місяців 2019 року становили 6,049 млн. грн., що на 9,15% менше показника ніж за аналогічний період 2018 року. За підсумками роботи в першому півріччі 2019 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» отримала збиток у розмірі 388 тис. грн. Розмір отриманого Компанією збитку є несуттєвим і не повинен негативно вплинути на діяльність Страховика.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 3,01% до 435,646 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 0,73% до 52,693 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 3,55% до 382,953 млн. грн.;

  • Високоліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) скоротились на 14,97% до 105,363 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року власний капітал покривав 13,76% зобов’язань Страховика, а 27,51% його зобов’язань покривались високоліквідними активами (грошовими коштами та їх еквівалентами). При цьому слід зазначити, що станом на 30.06.2019р. Страховик мав довгострокові та поточні фінансові інвестиції в обсязі 280,349 млн. грн., які на 75,13% складались з ОВДП, і на 24,87% - з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу. Даний факт позитивно впливав на ліквідність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

435646

422896

12750

3,01%

2

Власний капітал

52693

53081

-388

-0,73%

3

Зобов’язання

382953

369815

13138

3,55%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

13,76%

14,35%

-0,59 п.п.

-

5

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти)

105363

123909

-18546

-14,97%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

24,19%

29,30%

-5,11 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

27,51%

33,51%

-6,00 п.п.

-

5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG (VIG) представлена у 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: приріст обсягів валового бізнесу Компанії та безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела