Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»


Изображение 1
01-11-2021

 

1 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за 9 місяців 2021 року.

1. ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші три квартали 2021 року було зібрано 52,701 млн грн валових премій, що на 4,76% менше обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2020 року.

2. Обсяг виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші дев’ять місяців 2021 року, склав 13,683 млн грн, що на 41,75% перевищило обсяг виплат за дев’ять місяців 2020 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився з 17,44% до 25,96%, або на 8,52 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

52 701

55 335

-2 634

-4,76%

2

Страхові виплати і відшкодування

13 683

9 653

4 030

41,75%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

25,96%

17,44%

8,52 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

9 273

9 781

-508

-5,19%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

17,60%

17,68%

-0,08 п.п.

-

6

Чистий прибуток

11 379

7 904

3 475

43,97%

7

Рентабельність власного капіталу

10,80%

8,71%

2,09 п.п.

-

3. Аквізаційні витрати Страховика за перші три квартали 2021 року склали 9,273 млн грн, що на 5,19% менше показника за аналогічний період 2020 року. За підсумками роботи за дев’ять місяців 2021 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» покращило свої фінансові результати, отримавши чистий прибуток у сумі 11,379 млн грн, що на 43,97% перевищило обсяг прибутку за дев’ять місяців 2020 року.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи виросли на 1,30% до 590,469 млн грн;

  • Власний капітал показав приріст на 10,54% до 105,319 млн грн;

  • Зобов’язання скоротились на 0,50% до 485,150 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 75,64% до 54,607 млн грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 9 місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

590 469

582 887

7 582

1,30%

2

Власний капітал

105 319

95 278

10 041

10,54%

3

Зобов’язання

485 150

487 609

-2 459

-0,50%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,71%

19,54%

2,17 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

54 607

31 091

23 516

75,64%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

9,25%

5,33%

3,92 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

11,26%

6,38%

4,88 п.п.

-

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2021 року власний капітал покривав 21,71% зобов’язань Страховика, а 11,26% його зобов’язань були забезпечені грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.10.2021р. Страховик сформував портфель інвестицій в банківські депозити в сумі в обсязі 133,406 млн грн, а також інвестиції в ОВДП в сумі 357,129 млн грн. Даний факт позитивно впливав на забезпеченість ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ліквідними активами. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти, банківські депозити та ОВДП) покривали 112,37% зобов’язань Страховика, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Компанії ліквідними активами.

5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG (VIG) представлена 50 компаніями в 30 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.10.2021р. ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Дуже високий рівень забезпеченості ліквідними активами;

  • Істотний приріст чистого прибутку;

  • Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела