Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»


Изображение 1
30-08-2021

 

30 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за перше півріччя 2021 року.

1. Обсяг премій, зібраних ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші шість місяців 2021 року, в порівнянні з тим самим періодом 2020 року знизився на 2,90%: з 36,042 млн грн до 34,996 млн грн.

2. За підсумками першого півріччя 2021 року обсяг виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», становив 9,633 млн грн, що на 59,04% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився з 16,81% до 27,53%, або на 10,72 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

34 996

36 042

-1 046

-2,90%

2

Страхові виплати і відшкодування

9 633

6 057

3 576

59,04%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

27,53%

16,81%

10,72 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

6 663

6 416

247

3,85%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

19,04%

17,80%

1,24 п.п.

-

6

Чистий прибуток

10 571

4 804

5 767

120,05%

7

Рентабельність власного капіталу

10,14%

7,44%

2,70 п.п.

-

3. За перші шість місяців 2021 року аквізаційні витрати Страховика склали 6,663 млн грн, що на 3,85% вище показника за перше півріччя 2020 року. За підсумками роботи за перші шість місяців 2021 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» покращило свої фінансові результати, отримавши чистий прибуток у сумі 10,571 млн грн, що у 2,2 рази перевищило обсяг прибутку за аналогічний період 2020 року.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи виросли на 0,90% до 588,160 млн грн;

  • Власний капітал показав приріст на 9,44% до 104,270 млн грн;

  • Зобов’язання скоротились на 0,76% до 483,890 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились у 4,71 рази до 146,297 млн грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за І півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

588 160

582 888

5 272

0,90%

2

Власний капітал

104 270

95 278

8 992

9,44%

3

Зобов’язання

483 890

487 610

-3 720

-0,76%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,55%

19,54%

2,01 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

146 297

31 091

115 206

370,54%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

24,87%

5,33%

19,54 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

30,23%

6,38%

23,85 п.п.

-

 

Отже, станом на початок третього кварталу 2021 року власний капітал покривав 21,55% зобов’язань Страховика, а 30,23% його зобов’язань були забезпечені грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.07.2021р. Страховик сформував портфель інвестицій в банківські депозити в сумі в обсязі 75,851 млн грн, а також в ОВДП в сумі 315,564 млн грн. Даний факт позитивно впливав на забезпеченість ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ліквідними активами. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2021 року ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти, банківські депозити та ОВДП) покривали 111,12% зобов’язань Страховика, що свідчить про високий рівень його забезпеченості ліквідними активами.

5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG (VIG) представлена 50 компаніями в 30 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. За попередніми даними, обсяг премій VIENNA INSURANCE GROUP за перше півріччя 2021 року збільшився на 3,5% до 5,77 млрд євро, прибуток до оподаткування – на 25% до 251 млн євро, а комбінований коефіцієнт покращився на 0,3 п.п. до 95,2%.

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.07.2021р. ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перше півріччя 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст чистого прибутку;

  • Високий рівень забезпеченості ліквідними активами;

  • Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


Экспертное мнение

Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее
Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ За підсумками першого кварталу, депозити... Далее
Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках
Семен БАБАЄВ , Заступник Голови Правління, керівник головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу (фото... Далее
У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Підсумок роботи Глобус Банку... Далее
Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління Forward Bank За підсумками 1 кварталу 2021 року банку вдалося... Далее

Архив раздела