Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»


Изображение 1
10-11-2020

10 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за 9 місяців 2020 року. 

1. За перші три квартали 2020 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» зібрала 55,335 млн. грн. валових премій, що на 6,43% перевищує обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. Приріст обсягів бізнесу Страховика в поточній макроекономічній ситуації, пов’язаній з введенням карантинних обмежень та падінням ділової активності внаслідок COVID 19, позитивно оцінюється Агентством. 

2. За результатами роботи впродовж перших трьох кварталів 2020 року, ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 9,653 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 34,44% перевищило обсяг виплат, здійснених за аналогічний період 2019 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився з 13,81% до 17,45%, або на 3,64 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

55 335

51 994

3 342

6,43%

2

Страхові виплати і відшкодування

9 653

7 180

2 473

34,44%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

17,45%

13,81%

3,64 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

9 781

12 246

-2 465

-20,13%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

17,68%

23,55%

-5,87 п.п.

-

6

Чистий прибуток

7 904

4 370

3 534

80,87%

7

Рентабельність власного капіталу

8,71%

7,61%

1,10 п.п.

-

 3. За перші три квартали 2020 року аквізаційні витрати Страховика становили 9,781 млн. грн., що на 20,13% нижче показника за три квартали 2019 року. За підсумками роботи за дев’ять місяців 2020 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» збільшили свої фінансові результати, отримавши прибуток у сумі 7,904 млн. грн., що на 80,87% перевищило обсяг прибутку за аналогічний період 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 26,22% до 563,818 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 52,54% до 90,736 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 22,17% до 473,082 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 15,71% до 98,840 млн. грн. 

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2020 року власний капітал покривав 19,18% зобов’язань Страховика, а 20,89% його зобов’язань покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому, слід зазначити, що станом на 01.10.2020р. Страховик сформував довгострокові та поточні фінансові інвестиції в сумі 414,057 млн. грн., які на 40,92% складались з банківських депозитних вкладів (169,433 млн. грн.) та на 58,78% з ОВДП (243,362 млн. грн.). Даний факт позитивно впливав на забезпеченість ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ліквідними активами. 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 9 місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

563 818

446 708

117 110

26,22%

2

Власний капітал

90 736

59 485

31 251

52,54%

3

Зобов’язання

473 082

387 223

85 859

22,17%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

19,18%

15,36%

3,82 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

98 840

85 424

13 416

15,71%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

17,53%

19,12%

-1,59 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

20,89%

22,06%

-1,17 п.п.

-

5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG (VIG) представлена 50 компаніями в 30 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. Зокрема, в липні 2020 року VIENNA INSURANCE GROUP збільшила капітал ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на суму еквіваленту 750 тис. євро, що на практиці підтверджує високий рівень зовнішньої підтримки Страховика. 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, у звітному періоді ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» дотримувалась критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст обсягів валового бізнесу Компанії;

  • Хороший обсяг прибутку;

  • Високий рівень забезпеченості ліквідними активами;

  • Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP. 

 ДжерелоРейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела