Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»


Изображение 1
18-03-2020

18 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за 12 місяців 2019 року. 

1. За чотири квартали 2019 року Компанія зібрала 73,476 млн. грн. валових премій, що на 6,74% вище показника за аналогічний період 2018 року. Зростання обсягів бізнесу ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» позитивно оцінюється Агентством. 

2. Згідно з результатами роботи за 12 місяців 2019 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 10,168 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 16,40% перевищило показник за 2018 рік. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився з 12,69% до 13,84%, або на 1,15 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

73476,2

68834,7

4641,5

6,74%

2

Страхові виплати і відшкодування

10167,8

8735,5

1432,3

16,40%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

13,84%

12,69%

1,15 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

16297,7

13416,5

2881,2

21,48%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

22,18%

19,49%

2,69 п.п.

-

6

Чистий прибуток

4805

4423

382

8,64%

7

Рентабельність власного капіталу

8,08%

8,33%

-0,25 п.п.

-

 3. Аквізаційні витрати Страховика за дванадцять місяців 2019 року становили 16,298 млн. грн., що на 21,48% більше показника за аналогічний період 2018 року. За підсумками роботи за чотири квартали 2019 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» отримала прибуток у розмірі 4,805 млн. грн., що на 8,64% більше прибутку Компанії за 12 місяців 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 5,63% до 446,708 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 12,06% до 59,485 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 4,71% до 387,223 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 31,06% до 85,424 млн. грн.

 Отже, станом початок 2020 року власний капітал покривав 15,36% зобов’язань Страховика, та 22,06% його зобов’язань покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому слід зазначити, що станом на 01.01.2020р. Страховик мав довгострокові та поточні фінансові інвестиції в обсязі 313,038 млн. грн., які на 69,72% складались з ОВДП, і на 30,28% - з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу. Даний факт позитивно впливав на забезпеченість ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ліквідними активами. 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

446708

422896

23812

5,63%

2

Власний капітал

59485

53081

6404

12,06%

3

Зобов’язання

387223

369815

17408

4,71%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

15,36%

14,35%

1,01 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

85424

123909

-38485

-31,06%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

19,12%

29,30%

-10,18 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

22,06%

33,51%

-11,45 п.п.

-

 5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG (VIG) представлена 50 компаніями у 25 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за дванадцять місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: приріст обсягів валового бізнесу Компанії, хороший обсяг прибутку, високий рівень забезпеченості ліквідними активами та безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела