Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»


Изображение 1
19-11-2019

19 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 51,994 млн. грн. валових премій, що на 7,08% вище показника за аналогічний період 2018 року. ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» продовжує розвивати та впроваджувати послуги по страхуванню життя на вітчизняному страховому ринку і зростання обсягів роботи Компанії заслуговує на позитивну оцінку.

2. Згідно з результатами роботи за 9 місяців 2019 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 7,18 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 41,11% перевищує показник за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 10,48% до 13,81%, або на 3,33 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

51993,7

48556,8

3436,9

7,08%

2

Страхові виплати і компенсації

7180,4

5088,4

2092

41,11%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

13,81%

10,48%

3,33 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

12245,8

9758,5

2487,3

25,49%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

23,55%

20,10%

3,45 п.п.

-

6

Чистий прибуток

4370

3540

830

23,45%

7

Рентабельність власного капіталу

7,61%

6,81%

0,80 п.п.

-

3. Аквізаційні витрати Страховика за перші дев’ять місяців 2019 року становили 12,246 млн. грн., що на 25,49% більше показника за аналогічний період 2018 року. За підсумками роботи за перші три квартали 2019 року ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» отримала прибуток у розмірі 4,37 млн. грн., що на 23,45% перевищує прибуток Компанії за 9 місяців 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 1,08% до 427,467 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 8,23% до 57,451 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 0,05% до 370,016 млн. грн.;

  • Високоліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) скоротились на 4,49% до 118,35 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року власний капітал покривав 15,53% зобов’язань Страховика, та 31,99% його зобов’язань покривались високоліквідними активами (грошовими коштами та їх еквівалентами). При цьому слід зазначити, що станом на 30.09.2019р. Страховик мав довгострокові та поточні фінансові інвестиції в обсязі 263,139 млн. грн., які на 82,96% складались з ОВДП, і на 17,04% - з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу. Даний факт позитивно впливав на ліквідність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

427467

422896

4571

1,08%

2

Власний капітал

57451

53081

4370

8,23%

3

Зобов’язання

370016

369815

201

0,05%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

15,53%

14,35%

1,18 п.п.

-

5

Ліквідні активи

118350

123909

-5559

-4,49%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

27,69%

29,30%

-1,61 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

31,99%

33,51%

-1,52 п.п.

-

5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG (VIG) представлена 50 компаніями у 25 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за дев’ять місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: приріст обсягів валового бізнесу Компанії, хороший обсяг прибутку, високий рівень забезпеченості ліквідними активами та безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела