Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


Изображение 1
07-09-2020

7 вересня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за 1 півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя

2020 року (30.06.2020)

І півріччя

2019 року (31.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

48 425

41 741

6 684

16,01%

Власний капітал, тис. грн.

39 062

31 236

7 826

25,05%

Валові зобов’язання, тис. грн.

9 363

10 505

-1 142

-10,87%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

417,20%

297,34%

119,86 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

5 158

3 419

1 739

50,86%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,09%

32,55%

22,54 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

32 959

31 639

1 320

4,17%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

6 934

7 868

-934

-11,87%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

21,04%

24,87%

-3,83 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

12 372

16 024

-3 652

-22,79%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,54%

50,65%

-13,11 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 017

1 943

-926

-47,66%

Рентабельність продажів, %

3,09%

6,14%

-3,05 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

531

1 385

-854

-61,66%

Рентабельність власного капіталу, %

1,36%

4,43%

-3,07 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2019 по 30.06.2020 року власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» збільшився на 25,05% до 39,06 млн. грн., а валові зобов'язання скоротились на 10,87% до 9,36 млн. грн. Зменшення обсягу зобов'язань при одночасному зростанні власного капіталу Страховика призвело до збільшення його капіталізації на 119,86 п.п. до 417,20%. Таким чином, станом на кінець першого півріччя 2020 року СК «ІнтерЕкспрес» була дуже добре забезпечена власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» станом на 30.06.2020 р. склали 5,16 млн. грн., що в 1,51 рази більше ніж станом на 30.06.2019 р. Збільшення обсягу грошових коштів на фоні скорочення обсягу зобов’язань Компанії призвело до покращення показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика до рівня 55,09%. Тобто станом на 30.06.2020 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. За перше півріччя 2020 року СК «ІнтерЕкспрес» зібрала 32,96 млн. грн. валових премій, що на 4,17% більше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 11,87% і за підсумками перших двох кварталів 2020 року склала 21,04% в структурі валових премій. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за перше півріччя 2020 року, зменшились порівняно з першим півріччям 2019 року на 22,79% до 12,37 млн. грн. При цьому, рівень виплат Страховика скоротився на 13,11 п.п. до 37,54%.

4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, обсяг прибутку від операційної діяльності» за перші два квартали 2020 року склав 1,02 млн. грн., а обсяг чистого прибутку – 0,53 млн. грн. Не дивлячись на зменшення фінансових результатів Страховика порівняно з першим півріччям 2019 року, Агентство позитивно оцінює його прибуткову діяльність в поточних макроекономічних умовах.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перше півріччя 2020 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами та прибуткову діяльність Компанії.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела