Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


Изображение 1
02-09-2019

2 вересня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за І півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя

 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя

 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

41 741

31 460

10 281

32,68%

Власний капітал, тис. грн.

31 236

21 941

9 295

42,36%

Валові зобов’язання, тис. грн.

10 505

9 519

986

10,36%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

297,34%

230,50%

66,84 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

3 419

5 086

-1 667

-32,78%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

32,55%

53,43%

-20,88 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

31 639

20 729

10 910

52,63%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 868

4 393

3 475

79,10%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,87%

21,19%

3,68 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

16 024

11 132

4 892

43,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

50,65%

53,70%

-3,05 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 943

73

1 870

2 561,64%

Рентабельність продажів, %

6,14%

0,35%

5,79 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 385

285

1 100

385,96%

Рентабельність власного капіталу, %

4,43%

1,30%

3,13 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 42,36% до 31,24 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 10,36% до 10,51 млн. грн. В результаті більших темпів приросту обсягів власного капіталу порівняно із обсягом зобов'язань Страховика, його капіталізація в аналізованому періоді збільшилась на 66,84 п.п. до 297,34%. Таким чином, станом на 30.06.2019 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика в СК «ІнтерЕкспрес» знаходилось на дуже високому рівні. Активи Компанії в аналізованому періоді продовжили зростати, збільшившись порівняно з 30.06.2018 р. майже на третину і на 30.06.2019 р. склали 41,74 млн. грн.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в СК «ІнтерЕкспрес» станом на кінець першого півріччя 2019 року становили 3,42 млн. грн., що на 32,78% менше, ніж на кінець першого півріччя 2018 року. Скорочення обсягів грошових коштів на рахунках Страховика в аналізованому періоді при зростанні його валових зобов'язань призвело до зниження ліквідності Компанії на 20,88 п.п. до 32,55%.

3. Ділова активність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. Зокрема, за перше півріччя 2019 року Страховик зібрав в 1,53 рази більше валових премій, ніж за той же період попереднього року. При цьому, частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла на 79,1% і склала 24,87% в структурі валових премій. Страхові виплати та відшкодування, здійснені Страховиком за перші два квартали 2019 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 43,95%, а рівень виплат в Компанії склав 50,65%.

4. Результатом зростання ділової активності Страховика в аналізованому періоді стало покращення його фінансових результатів. Так, фінансовий результат від операційної діяльності СК «ІнтерЕкспрес» виріс в 26,6 разів до 1,94 млн. грн., а чистий прибуток збільшився в 4,9 разів до 1,39 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії та зростання обсягів прибутку.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, прийнятну ліквідність, зростання ділової активності та суттєвий приріст показників прибутку Компанії.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела