Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка Новости


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПрАТ «СК «Інгруп»


Изображение 1
02-08-2017

02 серпня 2017 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгруп» рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг на рівні uaA-. Страховик з рейтингом uaA- характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючі рішення про оновлення рейтингової оцінки, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Компанії за перше півріччя 2017 року.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова компанія «ІНГРУП»

за І півріччя 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

I півріччя 2017 року

I півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

16394,1

29521,9

-13127,8

-44,47%

2

від страхувальників фізичних осіб

9875,2

22210,95

-12335,75

-55,54%

3

від перестраховиків

0

0

-

-

4

Доля фізичних осіб в брутто-преміях

60,24%

75,24%

-15,00 п.п.

-

5

Доля перестраховиків в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

15075,3

8445

6630,30

78,51%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

91,96%

28,61%

63,35 п.п.

-

8

Чисті премії

1319

21076,9

-19758,1

-93,74%

9

Зароблені страхові премії

5049,1

12953,4

-7904,30

-61,02%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-6914

-2234,46

-4679,54

209,43%

11

Рентабельність продаж

-42,17%

-7,57%

-34,60 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

8104,6

6546,06

1558,54

23,81%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

49,44%

22,17%

27,27 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-3

3643,24

-3646,24

-100,08%

15

Рентабельність власного капіталу

-0,03%

27,89%

-27,92 п.п.

-

 1. За перші шість місяців 2017 року Компанія зібрала 16,394 млн. грн. валових премій, що на 44,47% нижче аналогічного показника за той же період 2016 року. В тому числі, знизились надходження від фізичних осіб: з 22,211 млн. грн. до 9,875 млн. грн., або на 55,54%. Незважаючи на таке скорочення, премії від фізичних осіб залишаються основним сегментом страховика, про що свідчить показник долі фізичних осіб в брутто-преміях, який становив 60,24%.

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за перше півріччя 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року, зросли на 78,51% до 15,075 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній збільшився на 63,35 п.п.: з 28,61% до 91,96%.

Показники ділової активності продемонстрували тренд до зниження. Чисті премії знизились на 93,74% до 1,319 млн. грн., а зароблені – на 61,02% до 5,049 млн. грн.

 3. За перші шість місяців 2017 року Компанія виплатила своїм клієнтам 8,105 млн. грн., що на 23,81% більше ніж за шість місяців 2016 року. Таким чином, рівень виплат суттєво зріс: з 22,17% до 49,44%, або на 27,27 п.п.

Згідно з фінансовими результатами діяльності за перше півріччя 2017 року страховик продемонстрував збиток в розмірі 3 тис. грн. Агентство звертає увагу, що даний збиток несуттєвий і не може впливати на рівень фінансової стійкості страховика.

 4. В період з 01.01.2017 по 01.07.2017рр. балансові показники страховика продемонстрували динаміку до зниження:

  • Активи скоротились на 1,47% до 29,863 млн. грн.;

  • Власний капітал – на 0,03% до 10,95 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились з 19,354 млн. грн. до 18,913 млн. грн.;

  • Ліквідні активи – на 28,45% до 10,762 млн. грн.

Станом на початок третього кварталу 2017 року Компанія володіла достатніми рівнями капіталізації (57,90%) та ліквідності (56,90%).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «Страхова компанія «ІНГРУП»

за І півріччя 2017 року, тис. грн.., п.п., %

#

Показники

01.07.2017

01.01.2017

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

29863

30307

-444

-1,47%

2

Власний капітал

10950

10953

-3

-0,03%

3

Зобов’язання

18913

19354

-441

-2,28%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

57,90%

56,59%

1,30 п.п.

-

5

Ліквідні активи

10762

15042

-4280

-28,45%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

36,04%

49,63%

-13,59 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

56,90%

77,72%

-20,82 п.п.

-

 

Проаналізувавши діяльність страховика за перше півріччя 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості СК «Інгруп»:

  • Високий рівень виплат (49,44%) на фоні несуттєвого збитку;

  • Достатній рівень капіталізації (57,90%);

  • Достатній рівень ліквідності (56,90%). 

Источник: Рейтинговое агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Наши продукты и услуги высоко оцениваются Наши продукты и услуги высоко оцениваются
Алексей ПУЗНЯК, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Доверие клиентов – прежде всего Доверие клиентов – прежде всего
Алексей БЕРОВ, заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК Являясь универсальным банком,... Далее
Тренд на снижение ставок может продолжиться Тренд на снижение ставок может продолжиться
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель Председателя правления Forward Bank Тренд 2017 года стабильное снижение... Далее
Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов Мы серьезно нацелены на развитие инновационных сервисов
Алексей ПУЗНЯК, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина Мы довольны результатами второго... Далее
Доверие клиентов — залог нашего активного роста Доверие клиентов — залог нашего активного роста
Алексей БЕРОВ, Заместитель Председателя Правления АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК продолжает динамично... Далее
Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход Дистанционные каналы позволяют клиенту получить более высокий доход
Константин КОШЕЛЕНКО , заместитель председателя правления Forward Bank Forward Bank активно развивает... Далее

Архив раздела