Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Європейський страховий альянс»


Изображение 1
12-11-2020

­­12 листопада 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125) на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2020 року. 

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «Європейський страховий альянс» за перші три квартали 2020 року, склав 225,105 млн. грн., що на 9,99% перевищило обсяг валових премій, отриманих за три квартали 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 6,52% до 42,624 млн. грн. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року юридичні особи продовжили переважати в клієнтському портфелі Компанії.

На думку Агентства, приріст обсягів валового бізнесу Страховика в поточних макроекономічних умовах заслуговує позитивної оцінки. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

225 105

204 654

20 451

9,99%

2

від страхувальників фізичних осіб

42 624

45 598

-2 975

-6,52%

3

від перестрахувальників

427

397

30

7,56%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

18,93%

22,28%

-3,35 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,19%

0,19%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

80 408

63 359

17 049

26,91%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

35,72%

30,96%

4,76 п.п.

-

8

Чисті премії

144 697

141 295

3 402

2,41%

9

Зароблені страхові премії

132 570

138 618

-6 048

-4,36%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

7 214

4 955

2 259

45,59%

11

Страхові виплати і відшкодування

65 735

70 408

-4 673

-6,64%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

29,20%

34,40%

-5,20 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1 677

249

1 428

573,49%

14

Рентабельність власного капіталу

2,09%

0,31%

1,78 п.п.

-

2. Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, чисті премії виросли на 2,41% до 144,697 млн. грн., а зароблені – зменшились на 4,36% до 132,570 млн. грн. 

3. За підсумками дев’яти місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року фінансові результати ПрАТ «Європейський страховий альянс» показали суттєвий приріст. Так, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за три квартали 2020 року збільшився на 45,59% до 7,214 млн. грн., а його чистий прибуток виріс у 6,73 разів до 1,677 млн. грн. 

4. За період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 6,78% до 217,247 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 0,27% до 80,519 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 11,02% до 136,728 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 42,56% до 77,067 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (58,89%) та хороший рівень покриття грошовими коштами своїх зобов’язань (56,37%). 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

217 247

203 457

13 790

6,78%

2

Власний капітал

80 519

80 299

220

0,27%

3

Зобов’язання

136 728

123 158

13 570

11,02%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

58,89%

65,20%

-6,31 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

77 067

54 060

23 007

42,56%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

35,47%

26,57%

8,90 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

56,37%

43,89%

12,48 п.п.

-

 Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «Європейський страховий альянс», у звітному періоді Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «Європейський страховий альянс» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст валових премій;

  • Збільшення фінансових результатів;

  • Хороший запас капіталу;

  • Зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела