Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Європейський страховий альянс»


Изображение 1
14-05-2020

14 травня 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125) на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. ПрАТ «Європейський страховий альянс» за перші три місяці 2020 року зібрало 91,887 млн. грн. валових премій, що на 48,77% більше обсягу валових премій, отриманих за той самий період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб не змінились, а від перестрахувальників скоротились на 11,49% до 0,131 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

На думку Агентства, такий помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в поточних макроекономічних умовах заслуговує на позитивну оцінку. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

91 887

61 764

30 123

48,77%

2

від страхувальників фізичних осіб

11 549

11 549

0

0,00%

3

від перестрахувальників

131

148

-17

-11,49%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

12,57%

18,70%

-6,13 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,14%

0,24%

-0,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

24 660

14 302

10 358

72,42%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

26,84%

23,16%

3,68 п.п.

-

8

Чисті премії

67 227

47 462

19 765

41,64%

9

Зароблені страхові премії

57 208

52 576

4 632

8,81%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 278

1 592

686

43,09%

11

Страхові виплати і відшкодування

23 117

24 291

-1 174

-4,83%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

25,16%

39,33%

-14,17 п.п.

-

13

Чистий прибуток

587

676

-89

-13,17%

14

Рентабельність власного капіталу

0,71%

0,86%

-0,15 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року збільшились на 72,42% до 24,66 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс з 23,16% до 26,84% або на 3,68 п.п.

В аналізованому періоді показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії виросли на 41,64% до 67,227 млн. грн., а зароблені – на 8,81% до 57,208 млн. грн. 

3. За перші три місяці 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 23,117 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 4,83% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Враховуючи скорочення страхових виплат і відшкодувань на фоні суттєвого приросту брутто-премій, рівень виплат знизився на 14,17 п.п. до 25,16%. 

Діяльність ПрАТ «Європейський страховий альянс» за підсумками першого кварталу 2020 року була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за аналізований період 2020 року склав 2,278 млн. грн., а його чистий прибуток дорівнював 0,587 млн. грн. 

4. За період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 6,77% до 217,239 млн. грн.;
  • Власний капітал виріс на 2,35% до 82,189 млн. грн.;
  • Зобов’язання збільшились на 9,66% до 135,05 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 14,82% до 62,07 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (60,86%) та достатній рівень ліквідності (45,96%). 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

217 239

203 457

13 782

6,77%

2

Власний капітал

82 189

80 299

1 890

2,35%

3

Зобов’язання

135 050

123 158

11 892

9,66%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

60,86%

65,20%

-4,34 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

62 070

54 060

8 010

14,82%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

28,57%

26,57%

2,00 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

45,96%

43,89%

2,07 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ПрАТ «Європейський страховий альянс» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;
  • Факт прибуткової діяльності;
  • Хороший рівень виплат (25,16%);
  • Хороший рівень капіталізації (60,86%). 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела