Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Європейський страховий альянс»


Изображение 1
14-11-2019

14 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125) на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. СК «Європейський страховий альянс» за перші три квартали 2019 року зібрала 204,654 млн. грн. валових премій, що на 34,38% вище обсягу валових премій, отриманих за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 0,26% до 45,598 млн. грн., а від перестрахувальників – на 11,58% до 0,397 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують превалювати в клієнтському портфелі Компанії.

На думку Агентства, помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

204654

152298

52356

34,38%

2

від страхувальників фізичних осіб

45598,4

45717,0

-118,6

-0,26%

3

від перестрахувальників

397

449

-52

-11,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

22,28%

30,02%

-7,74 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,19%

0,29%

-0,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

63359

29526

33833

114,59%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

30,96%

19,39%

11,57 п.п.

-

8

Чисті премії

141295

122772

18523

15,09%

9

Зароблені страхові премії

138618

115203

23415

20,32%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

4955

3422

1533

44,80%

11

Страхові виплати і компенсації

70408

62281

8127

13,05%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

34,40%

40,89%

-6,49 п.п.

-

13

Чистий прибуток

249

968

-719

-74,28%

14

Рентабельність власного капіталу

0,31%

1,25%

-0,94 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли більш ніж удвічі до 63,359 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився з 19,39% до 30,96% або на 11,57 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії виросли на 15,09% до 141,295 млн. грн., а зароблені – на 20,32% до 138,618 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 70,408 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 13,05% більше ніж за аналогічний період 2018 року. Враховуючи випереджаючі темпи росту брутто-премій над виплатами, рівень виплат знизився на 6,49 п.п. до 34,4%.

Діяльність СК «Європейський страховий альянс» за підсумками перших дев’яти місяців 2019 року була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 4,955 млн. грн., а чистий прибуток склав 0,249 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 20,53% до 227,108 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 1,71% до 79,07 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 28,84% до 148,038 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились на 1,6% до 55,469 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (53,41%) та задовільний рівень ліквідності (37,47%).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

227108

285787

-58679

-20,53%

2

Власний капітал

79070

77738

1332

1,71%

3

Зобов’язання

148038

208049

-60011

-28,84%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

53,41%

37,37%

16,04 п.п.

-

5

Ліквідні активи

55469

54595

874

1,60%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

24,42%

19,10%

5,32 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

37,47%

26,24%

11,23 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Європейський страховий альянс» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Хороший рівень виплат (34,4%);

  • Зростання рівня покриття зобов’язань власним капіталом (до 53,41%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела