Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Європейський страховий альянс»


Изображение 1
05-08-2019

05 серпня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125) на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. СК «Європейський страховий альянс» за перші шість місяців 2019 року зібрала 131,172 млн. грн. валових премій, що на 25,42% вище аналогічного показника за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 5,86% до 28,109 млн. грн., а від перестрахувальників – на 13,11% до 0,371 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують превалювати в клієнтському портфелі Компанії.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика, на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

131172

104584

26588

25,42%

2

від страхувальників фізичних осіб

28109

29858

-1749

-5,86%

3

від перестрахувальників

371

427

-56

-13,11%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

21,43%

28,55%

-7,12 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,28%

0,41%

-0,13 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

34282

19907

14375

72,21%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

26,14%

19,03%

7,11 п.п.

-

8

Чисті премії

96890

84677

12213

14,42%

9

Зароблені страхові премії

95847

81616

14231

17,44%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

3637

5532

-1895

-34,26%

11

Страхові виплати і компенсації

46320

42831

3489

8,15%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

35,31%

40,95%

-5,64 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1172

2886

-1714

-59,39%

14

Рентабельність власного капіталу

1,47%

3,64%

-2,17 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 72,21% до 34,282 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився з 19,03% до 26,14% або на 7,11 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії виросли на 14,42% до 96,89 млн. грн., а зароблені – на 17,44% до 95,847 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 46,32 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 8,15% більше ніж за перше півріччя 2018 року. Враховуючи випереджаючи темпи росту брутто-премій над виплатами, рівень виплат знизився на 5,64 п.п. до 35,31%.

Згідно з результатами діяльності за перші шість місяців 2019 року СК «Європейський страховий альянс» показала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 3,637 млн. грн., а чистий прибуток – 1,172 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 21,4% до 224,641 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 2,77% до 79,894 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 30,43% до 144,747 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 10,51% до 48,859 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (55,2%) та задовільний рівень ліквідності (33,75%).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

224641

285787

-61146

-21,40%

2

Власний капітал

79894

77738

2156

2,77%

3

Зобов’язання

144747

208049

-63302

-30,43%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

55,20%

37,37%

17,83 п.п.

-

5

Ліквідні активи

48859

54595

-5736

-10,51%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

21,75%

19,10%

2,65 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

33,75%

26,24%

7,51 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Європейський страховий альянс» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Високий рівень виплат (35,31%);

  • Зростання рівня покриття зобов’язань власним капіталом (до 55,2%).

 Джерело: Рейтингове агенство«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела