Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
01-11-2021

 

1 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за перші три квартали 2021 року було зібрано 68,924 млн грн валових премій, що у 6,06 разів перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб в аналізованому періоді виросли на 61,09% до 2,041 млн грн, а від перестрахувальників – на 63,85% до 1,242 млн грн. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

2. Страхові премії, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшились у 289 разів і склали 42,488 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 61,64%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

68 924

11 375

57 549

505,93%

2

від страхувальників фізичних осіб

2 041

1 267

774

61,09%

3

від перестрахувальників

1 242

758

484

63,85%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,96%

11,14%

-8,18 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,80%

6,66%

-4,86 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

42 488

147

42 341

28803,40%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

61,64%

1,29%

60,35 п.п.

-

8

Чисті премії

26 436

11 228

15 208

135,45%

9

Зароблені страхові премії

22 344

13 925

8 419

60,46%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

13 773

4 819

8 954

185,81%

11

Страхові виплати і відшкодування

2 483

2 262

221

9,77%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

3,60%

19,89%

-16,29 п.п.

-

13

Чистий прибуток

15 135

1 899

13 236

697,00%

14

Рентабельність власного капіталу

25,07%

4,28%

20,79 п.п.

-

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились в 2,35 рази до 26,436 млн грн, а зароблені – на 60,46% до 22,344 млн грн.

3. Компанія за перші дев’ять місяців 2021 року виплатила своїм клієнтам 2,483 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 9,77% перевищило обсяг виплат і відшкодувань за аналогічний період 2020 року. В результаті більших темпів приросту валових премій порівняно із страховими виплатами і відшкодуваннями, рівень виплат знизився на 16,29 п.п. до 3,60%.

4. Агентство звертає увагу, що за підсумками перших трьох кварталів 2021 року Страховик суттєво покращив свої фінансові результати і показники прибутковості. Так, за аналізований період 2021 року прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» склав 13,773 млн грн, що у 2,86 рази перевищило показник за дев’ять місяців 2020 року. Чистий прибуток Страховика за перші дев’ять місяців 2021 року склав 15,135 млн грн, що майже у 8 разів перевищило його чистий прибуток за аналогічний період 2020 року.

5. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували висхідну динаміку:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 10,46% до 19,135 млн грн;

  • Активи виросли на 65,57% до 127,140 млн грн;

  • Власний капітал збільшився на 33,47% до 60,359 млн грн;

  • Зобов’язання виросли на 111,57% до 66,781 млн грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

127 140

76 788

50 352

65,57%

2

Власний капітал

60 359

45 224

15 135

33,47%

3

Зобов’язання

66 781

31 564

35 217

111,57%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

90,38%

143,28%

-52,90 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

19 135

17 323

1 812

10,46%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

15,05%

22,56%

-7,51 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

28,65%

54,88%

-26,23 п.п.

-

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» мала високий рівень капіталізації (90,38%) та задовільний рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (28,65%). При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021р. Страховик володів портфелем ОВДП в сумі 22,005 млн грн, які вважаються інструментом з низьким рівнем кредитного ризику та високою ліквідністю. Таким чином, наявність ОВДП в активах Компанії позитивно впливала на її забезпеченість ліквідними активами: співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями в ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 30.09.2021 р. склало 61,60%

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.10.2021 р. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Суттєвий приріст обсягів бізнесу;

  • Високі показники дохідності;

  • Високий рівень капіталізації (90,38%);

  • Хороший рівень забезпечення ліквідними активами.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела