Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
04-12-2020

4 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за 9 місяців 2020 року. 

1. В аналізованому періоді 2020 року Страховою компанією було укладено договорів страхування на суму 26,142 млн.грн., однак відбулося коригування (зменшення) страхових платежів, що було пов’язано з простоєм повітряних суден (відсутністю експлуатації застрахованих повітряних транспортних суден через пандемію СOVID-19) в розмірі 14,767 млн.грн. За 9 місяців 2020 року всього 11,23% валових премій було отримано від авіаційного страхування цивільної авіації, в той час як за підсумками 2019 року на авіаційне страхування цивільної авіації припадало більше 40% брутто-премій ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ». Виходячи з сьогоднішньої ситуації відносно стану та розповсюдження пандемії СOVID-19, враховуючи кризовий стан особливо в авіаційній галузі, зважаючи на встановлений карантин та відсутність авіасполучення, діяльність авіаційних компаній та міжнародних аеропортів у звітному періоді були тимчасово і на тривалий час законсервовані, відповідно з поступовим відкриттям кордонів більша частина надходжень з авіаційного страхування СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» перенесена на наступні звітні періоди. В результаті валові премії Страховика за перші три квартали 2020 року склали 11,375 млн. грн., що на 48,34% менше ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб в аналізованому періоді скоротились на 61,25% до 1,267 млн. грн., а від перестрахувальників – на 60,08% до 0,758 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії. 

Агентство зазначає, що станом на 30.09.2020 р. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» в було наявності 38 ліцензій: з них 16 – з добровільних видів страхування та 22 – з обов’язкових видів. 

2. За дев’ять місяців 2020 року страхові платежі, відправлені перестраховикам, склали 0,147 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків знизився на 35,77 п.п. до 1,29%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» в аналізованому періоді продемонстрували несуттєвий спадний тренд: чисті премії знизились на 19% до 11,228 млн. грн., а зароблені – на 8,32% до 13,925 млн. грн. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

11 375

22 020

-10 646

-48,34%

2

від страхувальників фізичних осіб

1 267

3 269

-2 002

-61,25%

3

від перестрахувальників

758

1 898

-1 140

-60,08%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

11,14%

14,84%

-3,70 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

6,66%

8,62%

-1,96 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

147

8 160

-8 013

-98,20%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

1,29%

37,06%

-35,77 п.п.

-

8

Чисті премії

11 228

13 861

-2 633

-19,00%

9

Зароблені страхові премії

13 925

15 190

-1 265

-8,32%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

4 819

1 151

3 668

318,68%

11

Страхові виплати і відшкодування

2 262

25 470

-23 208

-91,12%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

19,88%

115,67%

-95,79 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1 899

1 529

370

24,20%

14

Рентабельність власного капіталу

4,28%

2,45%

1,83 п.п.

-

3. За дев’ять місяців 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 2,262 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 91,12% менше обсягу виплат і відшкодувань за аналогічний період 2019 року. Рівень виплат знизився до 19,88%. Такий високий показник виплат минулого періоду був пов’язаний зі специфікою діяльності Страховика, який займається страхуванням крупних ризиків, зокрема авіаційним страхуванням цивільної авіації. Доречно зауважити, що у аналогічному попередньому періоді Страховою компанією було здійснено одну із найбільших страхових виплат на страховому ринку цивільної авіації авіакомпанії «Браво» в розмірі 1 млн. доларів США за конструктивну загибель повітряного судна внаслідок аварії, що відбулась 14.06.2018р. в міжнародному аеропорті Київ «Жуляни». Таким чином, здійснення такої великої виплати у 2019 році зумовило різке зменшення показника рівня виплат звітного періоду. 

4. Агентство відмічає, що в аналізованому періоді 2020 року діяльність Страховика була прибутковою. Так, за підсумками перших трьох кварталів 2020 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» отримала прибуток від операційної діяльності в розмірі 4,819 млн. грн., що у 4,19 рази перевищило показник за аналогічний період 2019 року. Чистий прибуток склав 1,899 млн. грн., що було на 24,20% більше чистого прибутку за 9 місяців 2019 року. 

5. В період з 01.01.2020р. по 01.10.2020р. балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували наступну динаміку:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 11,35% до 16,655 млн. грн.

  • Активи зменшились на 15,91% до 71,461 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 4,47% до 44,416 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 36,32% до 27,045 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

71 461

84 985

-13 524

-15,91%

2

Власний капітал

44 416

42 517

1 899

4,47%

3

Зобов’язання

27 045

42 469

-15 424

-36,32%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

164,23%

100,11%

64,12 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 655

14 957

1 698

11,35%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

23,31%

17,60%

5,71 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

61,58%

35,22%

26,36 п.п.

-

 Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» мала надлишковий рівень капіталізації (164,23%) та хороший рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (61,58%). При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2020р. Страховик володів портфелем ОВДП в сумі 17,785 млн. грн., які вважаються інструментом з низьким рівнем кредитного ризику та високою ліквідністю. Таким чином, наявність ОВДП в активах Компанії позитивно впливала на її забезпеченість ліквідними активами. 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 30.09.2020 р. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за 9 місяців 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Приріст показників дохідності на фоні скорочення обсягу валового бізнесу;

  • Надлишковий рівень капіталізації (164,23%);

  • Хороший рівень забезпечення високоліквідними активами (61,58%). 

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела