Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
19-05-2020

19 травня 2020 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. РА «Стандарт-Рейтинг» звертає увагу на специфіку умов страхування з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Страховик за перший квартал 2020р. уклав Договорів страхування на 6,6 млн. грн., що на 2,5 млн. грн перевищує підписані страхові премії за аналогічний період 2019р. У звітному періоді відбувалося коригування (зменшення) страхових платежів, які пов’язані з простоєм повітряних суден (відсутністю експлуатації застрахованих повітряних транспортних суден). В результаті брутто-премії ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за перші три місяці 2020 року склали 3,623 млн. грн., що на 10,81% менше ніж за той самий період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб в аналізованому періоді знизились на 54,16% до 0,546 млн. грн., а від перестрахувальників – на 46,03% до 0,136 млн. грн. Таким чином, юридичні особи як і раніше переважають в клієнтському портфелі Компанії.

Таблиця

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

3 623

4 062

-439

-10,81%

2

від страхувальників фізичних осіб

546

1 191

-645

-54,16%

3

від перестрахувальників

136

252

-116

-46,03%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

15,06%

29,32%

-14,26 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

3,76%

6,21%

-2,45 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

197

-2 959

3 156

-

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

5,42%

-

-

-

8

Чисті премії

3 427

7 021

-3 594

-51,19%

9

Зароблені страхові премії

4 022

5 807

-1 785

-30,74%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-630

-38

-592,0

-

11

Страхові виплати і відшкодування

829

24 078

-23 249

-96,56%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

22,87%

592,84%

-569,97 п.п.

-

13

Чистий прибуток

4,4

381,1

-376,7

-98,85%

14

Рентабельність власного капіталу

0,01%

1,18%

-1,17 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три місяці 2020 року становили 0,197 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків за аналізований період 2020 року склав 5,42%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували спадну динаміку: чисті премії знизились на 51,19% до 3,427 млн. грн., а зароблені – на 30,74% до 4,022 млн. грн.

3. За перший квартал 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,829 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 96,56% менше обсягу виплат і відшкодувань за аналогічний період 2019 року. Таким чином, рівень виплат склав 22,87%. 

За підсумками перших трьох місяців 2020 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 0,63 млн. грн. Але не зважаючи на наявність операційного збитку, Компанія отримала чистий прибуток в розмірі 4,4 тис. грн. 

4. Загальними зборами учасників ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» у березні 2020р. прийнято рішення збільшити розмір створених Вільних резервів на 3,0 млн. грн. за рахунок прибутку. Таким чином, Компанія для підвищення платоспроможності та фінансової стійкості сформувала Вільні резерви у загальному розмірі 7,7 млн. грн. 

5. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 25,08% до 18,708 млн. грн.
  • Активи зменшились на 9,17% до 77,19 млн. грн.;
  • Власний капітал збільшився на 0,01% до 42,521 млн. грн.;
  • Зобов’язання скоротились на 18,37% до 34,669 млн. грн.; 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» мала надлишковий рівень капіталізації (122,65%) та достатній рівень ліквідності (53,96%). При цьому Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020р. Страховик володів портфелем ОВДП в сумі 5,371 млн. грн., які вважаються інструментом з низьким рівнем кредитного ризику та високою ліквідністю. Таким чином, наявність ОВДП в активах Компанії позитивно впливала на її забезпеченість ліквідними активами. 

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

77 190

84 985

-7 795

-9,17%

2

Власний капітал

42 521

42 517

4

0,01%

3

Зобов’язання

34 669

42 469

-7 800

-18,37%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

122,65%

100,11%

22,54 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

18 708

14 957

3 751

25,08%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

24,24%

17,60%

6,64 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

53,96%

35,22%

18,74 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Факт прибуткової діяльності;
  • Надлишковий рівень капіталізації (122,65%);
  • Достатній рівень ліквідності (53,96%). 

Джерело:Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела