Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
03-09-2021

 

3 вересня 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.

1. АТ СК «БУСІН» за перші шість місяців 2021 року було зібрано 318,631 млн грн валових премій, що у 13,83 рази перевищило обсяг премій, отриманих за аналогічний період 2020 року. Надходження від фізичних осіб збільшились у 4,59 разів – до 2,098 млн грн, а від перестрахувальників – у 3,06 разів з 1,497 млн грн до 4,585 млн грн. Агентство позитивно оцінює суттєвий приріст обсягів валового бізнесу АТ СК «БУСІН» і зазначає, що такі істотні коливання обсягів бізнесу Страховика пов’язані із специфікою його діяльності та спеціалізації на страхуванні великих, зокрема авіаційних, ризиків.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

318 631

23 037

295 594

1283,13%

2

від страхувальників фізичних осіб

2 098

457

1 641

359,08%

3

від перестрахувальників

4 585

1 497

3 088

206,28%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,66%

1,98%

-1,32 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,44%

6,50%

-5,06 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

278 424

15 050

263 374

1749,99%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

87,38%

65,33%

22,05 п.п.

-

8

Чисті премії

40 207

7 987

32 220

403,41%

9

Зароблені страхові премії

46 428

33 746

12 682

37,58%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

19 347

19 641

-294

-1,50%

11

Страхові виплати і відшкодування

2 193

2 316

-123

-5,31%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,69%

10,05%

-9,36 п.п.

-

13

Чистий прибуток

3 025

29 682

-26 657

-89,81%

14

Рентабельність власного капіталу

2,12%

22,68%

-20,56 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились майже у 18,5 разів до 278,424 млн грн. Як результат, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 87,38%.

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» продемонстрували позитивну динаміку: чисті премії виросли у 5,03 рази до 40,207 млн грн, а зароблені премії збільшились на 37,58% і склали 46,428 млн грн.

3. Компанія за аналізований період 2021 року виплатила своїм клієнтам 2,193 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 5,31% нижче обсягу виплат за перше півріччя 2020 року. Таким чином, рівень виплат скоротився до 0,69%.

За результатами діяльності за перші шість місяців 2021 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ СК «БУСІН» становив 19,347 млн грн, а чистий прибуток – 3,025 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. балансові показники АТ СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 84,82% до 704,518 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились майже у 2,5 рази: з 225,957 млн грн до 562,101 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 2,81% до 146,940 млн грн;

  • Власний капітал зменшився на 8,25% до 142,417 млн грн.

 

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2021 року власним капіталом покривалось 25,34% зобов’язань Страховика, а високоліквідні активи покривали 26,14% його зобов’язань.

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

704 518

381 185

323 333

84,82%

2

Власний капітал

142 417

155 228

-12 811

-8,25%

3

Зобов’язання

562 101

225 957

336 144

148,76%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

25,34%

68,70%

-43,36 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

146 940

151 196

-4 256

-2,81%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

20,86%

39,66%

-18,80 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

26,14%

66,91%

-40,77 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству АТ СК «БУСІН, станом на 01.07.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає: суттєвий приріст обсягів валового бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела