Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
07-09-2020

7 вересня 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2020 року. 

1. За перші шість місяців 2020 року АТ СК «БУСІН» зібрав 23,037 млн. грн. валових премій, що на 67,86% нижче обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились більш ніж вдвічі – до 0,457 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, скоротились на 94,43% до 1,497 млн. грн.

Агентство відмічає, що різкий спад обсягів валового бізнесу зумовлений специфікою видів страхування, на яких спеціалізується Компанія, зокрема спеціалізацією АТ СК «БУСІН» на авіаційному страхуванні. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

23 037

71 682

-48 645

-67,86%

2

від страхувальників фізичних осіб

457

203

254

124,98%

3

від перестрахувальників

1 497

26 888

-25 392

-94,43%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

1,98%

0,28%

1,70 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

6,50%

37,51%

-31,01 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

15 050

22 879

-7 829

-34,22%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

65,33%

31,92%

33,41 п.п.

-

8

Чисті премії

7 988

48 803

-40 815

-83,63%

9

Зароблені страхові премії

33 746

49 557

-15 811

-31,90%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

19 641

33 397

-13 756

-41,19%

11

Страхові виплати і відшкодування

2 316

4 469

-2 153

-48,17%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

10,05%

6,23%

3,82 п.п.

-

13

Чистий прибуток

29 682

22 529

7 153

31,75%

14

Рентабельність власного капіталу

22,68%

18,43%

4,25 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року порівняно з першим півріччям 2019 року знизились на 34,22%: з 22,879 млн. грн. до 15,05 млн. грн. В результаті випереджальних темпів скорочення брутто-премій над перестраховими преміями, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 65,33%.

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» продемонстрували спадний тренд. Так, чисті премії знизились на 83,63% до 7,988 млн. грн., а зароблені – на 31,90% і склали 33,746 млн. грн. 

3. За аналізований період 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 2,316 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 48,17% менше обсягу виплат за перше півріччя 2019 року. При цьому, наслідком більш високих темпів скорочення обсягів брутто-премій стало збільшення рівня виплат до 10,05%. 

Згідно з результатами діяльності за перші шість місяців 2020 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності на фоні помітного спаду ділової активності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ СК «БУСІН» склав 19,641 млн. грн., а чистий прибуток становив 29,682 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники АТ СК «БУСІН» продемонстрували зростаючий тренд:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 22,53% до 115,652 млн. грн;

  • Власний капітал показав приріст на 14,94% до 130,878 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились з 197,379 млн. грн. до 2,515 млрд. грн.;

  • Активи виросли у 8,5 разів до 2,646 млрд. грн. 

Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2020 року 5,20% зобов’язань Страховика покривались його власним капіталом, а грошові кошти та їх еквіваленти покривали лише 4,60% зобов’язань Компанії.

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 645 550

311 242

2 334 308

750,00%

2

Власний капітал

130 878

113 864

17 015

14,94%

3

Зобов’язання

2 514 672

197 379

2 317 293

1174,03%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

5,20%

57,69%

-52,49 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

115 652

94 383

21 269

22,53%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

4,37%

30,32%

-25,95 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

4,60%

47,82%

-43,22 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає хороші показники дохідності на фоні суттєвого падіння показників ділової активності Страховика.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела