Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
17-11-2021

 

17 листопада 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ СК «БУСІН» за перші три квартали 2021 року, в порівнянні з тим самим періодом 2020 року виріс у 12,31 рази до 534,107 млн грн. Зокрема, надходження від фізичних осіб збільшились у 4,01 рази – до 2,262 млн грн, а від перестрахувальників – у 10,05 рази з 1,098 млн грн до 11,039 млн грн. Такий суттєвий приріст обсягів валового бізнесу АТ СК «БУСІН» позитивно оцінюється Агентством. При цьому, Агентство зазначає, що істотні коливання обсягів бізнесу Страховика пов’язані зі специфікою його діяльності та спеціалізації на страхуванні великих, зокрема авіаційних, ризиків.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

534 107

43 391

490 716

1130,92%

2

від страхувальників фізичних осіб

2 262

564

1 698

301,01%

3

від перестрахувальників

11 039

1 098

9 941

905,40%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,42%

1,30%

-0,88 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

2,07%

2,53%

-0,46 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

472 926

27 792

445 134

1601,66%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

88,55%

64,05%

24,50 п.п.

-

8

Чисті премії

61 180

15 599

45 581

292,21%

9

Зароблені страхові премії

76 125

51 345

24 780

48,26%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

35 662

31 420

4 242

13,50%

11

Страхові виплати і відшкодування

2 772

4 660

-1 888

-40,51%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,52%

10,74%

-10,22 п.п.

-

13

Чистий прибуток

7 068

48 218

-41 150

-85,34%

14

Рентабельність власного капіталу

4,82%

31,71%

-26,89 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три квартали 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виросли більш ніж у 17 разів до 472,926 млн грн. Як результат, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 88,55%.

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» продемонстрували висхідну динаміку: чисті премії виросли у 3,92 рази до 61,180 млн грн, а зароблені премії збільшились на 48,26% і склали 76,125 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат та відшкодувань за аналізований період 2021 року в порівнянні з тим самим періодом 2020 року скоротився на 40,51% до 2,772 млн грн. Таким чином, рівень виплат скоротився до 0,52%.

За результатами діяльності за перші три квартали 2021 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ СК «БУСІН» склав 35,662 млн грн, а чистий прибуток – 7,068 млн грн.

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники АТ СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 99,25% до 759,527 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились у 2,71 рази: з 225,957 млн грн до 612,963 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 3,73% до 145,556 млн грн;

  • Власний капітал зменшився на 5,58% до 146,564 млн грн.

 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року власним капіталом покривалось 23,91% зобов’язань Страховика, а високоліквідні активи покривали 23,75% його зобов’язань.

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

759 527

381 185

378 342

99,25%

2

Власний капітал

146 564

155 228

-8 664

-5,58%

3

Зобов’язання

612 963

225 957

387 006

171,27%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

23,91%

68,70%

-44,79 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

145 556

151 196

-5 640

-3,73%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

19,16%

39,66%

-20,50 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

23,75%

66,91%

-43,16 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству АТ СК «БУСІН, станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає: суттєвий приріст показників ділової активності та прибуткову діяльність Страховика.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела