Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «СК «БУСІН»


Изображение 1
06-08-2019

6 серпня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було вирішено оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «БУСІН» за I півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

246 299

220 927

25 373

11,48%

Власний капітал, тис. грн.

122 249

85 862

36 387

42,38%

Валові зобов’язання, тис. грн.

124 050

135 065

-11 014

-8,15%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

98,55%

63,57%

34,98 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

95 035

94 560

474,5

0,50%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

76,61%

70,01%

6,60 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

71 682

56 031

15 650

27,93%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

22 879

23 381

-501

-2,14%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

31,92%

41,73%

-9,81 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

4 469

29 688

-25 218

-84,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

6,24%

52,98%

-46,74 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

33 399

2 485

30 914

1243,97%

Рентабельність продажів, %

46,59%

4,44%

42,15 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

22 530

-5 434

27 964

-

Рентабельність власного капіталу, %

18,43%

-6,33%

24,76 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. активи АТ «СК «БУСІН» збільшились на 11,48% до 246,3 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 42,38% до 122,25 млн. грн., а валові зобов'язання, навпаки, зменшились на 8,15% і склали 124,05 млн. грн. Результатом такого руху показників стало збільшення покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 34,98 п.п. до 98,55%. Таким чином, АТ «СК «БУСІН» станом на кінець другого кварталу 2019 року була дуже добре забезпечена власним капіталом.

2. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «СК «БУСІН» станом на 30.06.2019 р. становив 95,04 млн. грн, що на 0,5% вище, ніж на 30.06.2018 р. Незначний приріст грошових коштів на фоні зменшення валових зобов'язань Страховика протягом аналізованого періоду призвів до зростання показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 6,6 п.п. до 76,61%, що свідчить про високий рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді зросла. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних АТ «СК «БУСІН» за перше півріччя 2019 року, склав 71,68 млн. грн., що на 27,93% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Частина страхових премій, які належать перестраховикам, зменшилась на 2,14% до 22,88 млн. грн., що становить 31,92% від обсягу валових премій. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за два квартали 2019 року, зменшились на 84,95% порівняно з показником за два квартали попереднього року, і склали 4,47 млн. грн. Агентство звертає увагу, що значні коливання обсягів валових премій і виплат в АТ «СК «БУСІН» пов'язані зі спеціалізацією Компанії на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Так, ключовими видами страхування в АТ «СК «БУСІН» за підсумками першого півріччя 2019 року були: обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, добровільне страхування повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряного транспорту.

4. Фінансові результати АТ «СК «БУСІН» в аналізованому періоді покращились. Так, за перше півріччя 2019 року Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в розмірі 33,4 млн. грн., що в 13,4 разів більше, ніж за перше півріччя 2018 року. Чистий прибуток Страховика за перші шість місяців 2019 року склав 22,53 млн. грн., порівняно зі збитком за аналогічний період 2018 року. Значні розмірі чистого та операційного прибутку АТ «СК «БУСІН» позитивно вплинули на показники рентабельності Страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ «СК «БУСІН» в першому півріччі 2019 року показав: високі рівні капіталізації та ліквідності, зростання ділової активності та значні обсяги чистого і операційного прибутку.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела