Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


Изображение 1
14-05-2020

14 травня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

210 793

215 382

-4 589

-2,13%

Власний капітал, тис. грн.

96 905

88 910

7 995

8,99%

Валові зобов’язання, тис. грн.

113 888

126 472

-12 584

-9,95%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

85,09%

70,30%

14,79 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

84 865

79 640

5 225

6,56%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

74,52%

62,97%

11,55 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

39 466

45 748

-6 282

-13,73%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 406

2 750

-344

-12,51%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

6,10%

6,01%

0,09 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

19 496

24 294

-4 798

-19,75%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

49,40%

53,10%

-3,70 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

14 664

-3 773

18 437

-

Рентабельність продажів, %

37,16%

-8,25%

45,41 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

14 583

-11 131

25 714

-

Рентабельність власного капіталу, %

15,05%

-12,52%

27,57 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.03.2019 по 31.03.2020 року зменшились на 2,13% до 210,79 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період показав приріст на 8,99% до 96,91 млн. грн., а валові зобов'язання скоротились на 9,95% до 113,89 млн. грн. Зростання власного капіталу на фоні скорочення зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді призвело до збільшення показника покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 14,79 п.п. до 85,09% Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Страховик був дуже добре забезпечений власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» з 31.03.2019 по 31.03.2020 року виріс на 6,56% до 84,87 млн. грн. Різноспрямований рух показників грошових коштів та зобов'язань Страховика в аналізованому періоді призвів до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» на 11,55 п.п. до 74,52%, що свідчить про високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді скоротилась. Зокрема, за перший квартал 2020 року Страховик зібрав 39,47 млн. грн. валових премій, що на 13,73% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 12,51% і склала 6,10% в структурі валових премій Компанії. За перші три місяці 2020 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила 19,5 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що було на 19,75% менше ніж за перші три місяці 2019 року. Рівень виплат Страховика склав 49,40%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в першому кварталі 2020 році була прибутковою. Так, операційний прибуток Страховика за аналізований період 2020 року склав 14,66 млн. грн., порівняно зі збитком за перший квартал 2019 року. Чистий прибуток Компанії за перші три місяці 2020 року склав 14,58 млн. грн, в той час як за аналогічний період 2019 року було отримано чистий збиток в розмірі 11,13 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами та власним капіталом, хороший рівень виплат та високі показники прибутку Страховика.

 Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела