Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


Изображение 1
18-11-2019

18 листопада 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців

2019 р. (30.09.2019) 

9 місяців

2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

222 686

223 520

-834

-0,37%

Власний капітал, тис. грн.

94 839

90 476

4 363

4,82%

Валові зобов’язання, тис. грн.

127 847

133 044

-5 197

-3,91%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

74,18%

68,00%

6,18 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

70 836

85 194

-14 358

-16,85%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,41%

64,03%

-8,62 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

159 394

176 294

-16 900

-9,59%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

16 495

8 454

8 041

95,11%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,35%

4,80%

5,55 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

70 169

66 812

3 357

5,02%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

44,02%

37,90%

6,12 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 272

-6 607

4 335

-

Рентабельність продажів, %

-1,43%

-3,75%

2,32 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-10 349

-16 704

6 355

-

Рентабельність власного капіталу, %

-10,91%

-18,46%

7,55 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» впродовж періоду з 30.09.2018 по 30.09.2019 року зменшились на 0,37% і на кінець третього кварталу 2019 року становили 222,69 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 4,82% до 94,84 млн. грн., а валові зобов'язання знизились на 3,91% до 127,85 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді збільшилось на 6,18 п.п. і на 30.09.2019 р. склало 74,18%, що свідчить про формування Компанією хорошого запасу капіталу.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 30.09.2019 р. склали 70,84 млн. грн., що на 16,85% менше, ніж 30.09.2018 р. Наслідком більших темпів зниження обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов'язаннями стало зменшення ліквідності Страховика на 8,62 п.п. Не дивлячись на зниження, станом на кінець третього кварталу 2019 року покриття грошовими коштами зобов'язань в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» знаходилось на хорошому рівні і становило 55,41%.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді скоротилась. За дев’ять місяців 2019 року Компанія зібрала 159,39 млн. грн. валових премій, це на 9,59% менше, ніж за той самий період 2018 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла майже вдвічі до 16,5 млн. грн., що склало 10,35% від обсягу валових премій. За три квартали 2019 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила страхових виплат і відшкодувань на 70,17 млн. грн., рівень виплат Страховика виріс на 6,12 п.п. до 44,02%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді 2019 року була збитковою. Проте Страховик за підсумками дев’яти місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року скоротив розмір збитку від операційної діяльності в 2,91 рази, а розмір чистого збитку – в 1,61 рази.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками дев’яти місяців 2019 року, Агентство відзначає хороший запас капіталу та хорошу ліквідність Страховика, на фоні скорочення його ділової активності та збиткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг» 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела