Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Поновлено рейтинг ПрАТ «УАСК «АСКА»


Изображение 1
04-08-2020

4 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про поновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) за національною шкалою на рівні uaA-. Страховик з рейтингом uaА- характеризується високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими страховиками. Рівень фінансової стійкості залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. При поновленні рейтингу на такому рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця.Основні показники діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА» за І півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

671 653

851 523

-179 870

-21,12%

Власний капітал, тис. грн.

191 864

179 368

12 496

6,97%

Валові зобов’язання, тис. грн.

479 789

672 155

-192 366

-28,62%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

39,99%

26,69%

13,30 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

70 003

91 607

-21 604

-23,58%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

14,59%

13,63%

0,96 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

382 711

487 236

-104 525

-21,45%

Чисті премії, всього, тис. грн.

141 125

170 664

-29 539

-17,31%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

241 586

316 572

-74 986

-23,69%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

63,12%

64,97%

-1,85 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

131 510

91 911

39 599

43,08%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

34,36%

18,86%

15,50 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

24 377

-10 519

34 896

-

Рентабельність продажів, %

6,37%

-2,16%

8,53 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

10 852

-15 964

26 816

-

Рентабельність власного капіталу, %

5,66%

-8,90%

14,56 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «УАСК «АСКА» з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. зменшились на 21,12% і склали 671,65 млн. грн. Власний капітал Страховика за аналізований період виріс на 6,97% до 191,86 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 28,62% до 479,79 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика збільшилось на 13,30 п.п. і станом на кінець першого півріччя 2020 року склало 39,99%.

2. Обсяги бізнесу ПрАТ «УАСК «АСКА» в аналізованому періоді скоротились. Зокрема, за перші два квартали 2020 року Страховик зібрав 382,71 млн. грн. валових премій, що на 21,45% менше обсягу валових премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 23,69%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 1,85 п.п. до 63,12%. За перше півріччя 2020 року ПрАТ «УАСК «АСКА» здійснила на 43,08% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за перше півріччя 2019 року, а коефіцієнт виплат Страховика виріс на 15,50 п.п. до 34,36%.

3. Станом на 30.06.2020 року на рахунках ПрАТ «УАСК «АСКА» було розміщено грошових коштів та їх еквівалентів на суму 70 млн. грн., що на 23,58% менше, ніж роком раніше. Проте більші темпи скорочення обсягів зобов’язань Страховика порівняно з обсягом його грошових коштів призвели до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 0,96 п.п. до 14,59%.

4. УАСК «АСКА» в аналізованому періоді істотно покращила свої фінансові результати і повернулась до прибуткової діяльності. Зокрема, за два квартали 2020 року Страховик отримав прибуток від операційної діяльності в сумі 24,38 млн. грн., та чистий прибуток в розмірі 10,85 млн. грн., в той час як аналогічний період 2019 року він закінчив з операційним та чистим збитком.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає: покращення рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика, зростання його ліквідності та рівня виплат, а також наявність чистого та операційного прибутку.

 Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела