Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «УАСК «АСКА»


Изображение 1
11-06-2019

11 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) за національною шкалою на рівні uaAA (дуже високий рівень стійкості). При оновленні рейтингу на такому рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) за перший квартал 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал 2019 р. (31.03.2019)

I квартал 2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

886 783

816 957

69 826

8,55%

Власний капітал, тис. грн.

168 885

185 564

-16 679

-8,99%

Валові зобов’язання, тис. грн.

717 898

631 393

86 505

13,70%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

23,52%

29,39%

-5,87 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 399

139 077

-91 678

-65,92%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

6,60%

22,03%

-15,43 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

205 193

161 846

43 347

26,78%

Чисті премії, всього, тис. грн.

57 692

65 956

-8 264

-12,53%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

147 501

95 890

51 611

53,82%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

71,88%

59,25%

12,63 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

46 323

112 902

-66 579

-58,97%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

22,58%

69,76%

-47,18 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-24 719

-2 025

-22 694

-

Рентабельність продажів, %

-12,05%

-1,25%

-10,80 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-26 447

-4 291

-22 156

-

Рентабельність власного капіталу, %

-15,66%

-2,31%

-13,35 п.п.

-

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи УАСК «АСКА» за період з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. виросли на 8,55%, склавши на кінець періоду 886,78 млрд. грн. Власний капітал Страховика за цей час знизився на 8,99%, а його валові зобов'язання збільшились на 13,7%. Наслідком різноспрямованого руху даних показників стало зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 5,87 п.п. до 23,52% станом на кінець першого кварталу 2019 року.

2. Валові премії, зібрані УАСК «АСКА» за перші три місяці 2019 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 26,78% до 205,19 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, що належать перестраховикам, збільшилась на 53,82%, склавши 147,5 млн. грн. або 71,88% від валових премій. Висока залежність УАСК «АСКА» від перестраховиків пов'язана з тим, що Компанія страхує великі промислові об'єкти. За перший квартал 2019 року Компанія здійснила страхових виплат і відшкодувань на 46,32 млн. грн., що на 58,97% нижче, ніж за перший квартал 2018 року. Таким чином, коефіцієнт виплат знизився на 47,18 п.п. до 22,58%.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках Страховика станом на 31.03.2019 року склали 47,4 млн. грн., що на 65,92% нижче ніж на 31.03.2018 року. Зменшення обсягу ліквідних активів на фоні прирісту обсягів зобов'язань Компанії призвело до зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 15,43 п.п. до 6,60%. При цьому, Агентство звертає увагу, що в портфелі активів Страховика станом на 31.03.2019 р. знаходились ОВДП на суму 10,225 млн. грн., що позитивно впливало на рівень його забезпеченості ліквідними активами.

Агентство також звертає увагу, що за результатами аналізу звітності УАСК «АСКА» за 2018 рік, що була подана до Нацкомфінпослуг, регулятором було встановлено порушення станом на 31.12.2018 ПрАТ «УАСК АСКА» нормативу якості активів. Згідно з Розпорядженням №714 від 18.04.2019, Нацкомфінпослуг зобов’язала Страховика усунути порушення законодавства у термін до 31.05.2019, та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 18.06.2019р. За інформацією, наданою Агентству Компанією, на момент підготовки оновлення рейтингу Страховик здійснював заходи по усуненню відповідних недоліків.

4. Діяльність УАСК «АСКА» в аналізованому періоді була збитковою. Так, за перший квартал 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 24,72 млн. грн., та чистий збиток в сумі 26,45 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність, а також результати діяльності УАСК «АСКА» в першому кварталі 2019 року, Агентство відзначає: зростання обсягів бізнесу Страховика, на фоні зниження його ліквідності, зменшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань, а також збиткової діяльності Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела