Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
27-11-2018

27 листопада 2018 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про підтвердження кредитного рейтингу/рейтингу фінансової стійкості страховика / Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) - за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія« Альфа Страхування» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2018 року.

1. СК «Альфа Страхування» за перші три квартали 2018 зібрала 572,547 млн. грн. валових премій, що на 35,13% перевищує обсяг премій за той же період 2017 року. При цьому, помітно зросли надходження від фізичних осіб: на 37,46% до 394,622 млн. грн., а від перестраховиків – в 9,5 разів до 1,808 млн. грн. Таким чином, ключовими клієнтами Страховика залишаються фізичні особи. Компанія продовжує нарощувати свою присутність на страховому ринку України і, на думку Агентства, таке помітне зростання обсягів валового бізнесу заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія« Альфа Страхування» (30968986) тис. грн., п.п.,%

#

Показники

9 місяців 2018 р.

9 місяців 2017 р.

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

572546,5

423685,6

148860,9

35,13%

2

від страхувальників физичних осіб

394622

287085,5

107536,5

37,46%

3

від перестраховиків

1808,2

190,3

1617,9

850,18%

4

Частка фізичних осіб у брутто-преміях

68,92%

67,76%

1,16 п.п.

-

5

Частка перестраховиків у брутто-преміях

0,32%

0,04%

0,28 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

10117,2

8944,7

1172,5

13,11%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

1,77%

2,11%

-0,34 п.п.

-

8

Чисті премії

562429,3

414740,9

147688,4

35,61%

9

Зароблені страхові премії

555716,9

409502,7

146214,2

35,71%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-697

-2549

1852

-

11

Страхові виплати і компенсації

155036,9

106064,7

48972,2

46,17%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

27,08%

25,03%

2,05 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1661

1388

273

19,67%

14

Рентабельність власного капіталу

0,99%

0,90%

0,09 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за 9 місяців 2018 року, порівняно з тим же періодом 2017 року зросли на 13,11%: з 8,945 млн. грн. до 10,117 млн. грн. У зв'язку з випереджаючими темпами зростання брутто премій над платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній скоротився на 0,34 п.п. до 1,77%. Показники ділової активності СК «Альфа Страхування» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 35,61% до 562,429 млн. грн., а зароблені – на 35,71% до 555,717 млн. грн.

3. За підсумками дев'яти місяців 2018 року СК «Альфа Страхування» здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 155,037 млн. грн., що на 46,17% перевищує обсяг виплат за той же період 2017 року. Отже, рівень виплат зріс з 25,03% до 27,08%, або на 2,05 п.п. Незважаючи на негативний фінансовий результат від операційної діяльності, Компанія змогла вийти на прибуткову діяльність. Чистий прибуток за 9 місяців 2018 року склав 1,661 млн. грн., що на 19,67% перевищує обсяг прибутку за той же період 2017 року.

4. У період з 01.01.2018г. по 01.10.2018г. балансові показники Страховика продемонструвала різноспрямовану динаміку:

• Активи зросли на 13,17% до 399,62 млн. грн.;

• Власний капітал знизився на 0,28% до 168,243 млн. грн.;

• Зобов'язання збільшилися на 25,48% до 231,377 млн. грн.;

• Ліквідні активи зросли на 11,7% до 238,105 млн. грн.

Станом на початок четвертого кварталу 2018 року Компанія мала гарний рівень капіталізації (72,71%) і надмірний рівень ліквідності (102,91%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986), тис. грн., п.п.,%

#

Показники

01.10.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

399620

353113

46507

13,17%

2

Власний капітал

168243

168722

-479

-0,28%

3

Зобов’язання

231377

184391

46986

25,48%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

72,71%

91,50%

-18,79 п.п.

-

5

Ліквідні активи

238105

213163

24942

11,70%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

59,58%

60,37%

-0,79 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

страховика

102,91%

115,60%

-12,69 п.п.

-

Провівши аналіз діяльності СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає наступні чинники, які дозволили підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Помітне зростання показників ділової активності;
  • Факт прибуткової діяльності;
  • Хороший рівень капіталізації (72,71%);
  • Високий запас ліквідності (102,91%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела