Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
05-08-2019

5 серпня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика / Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) – за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року Компанія зібрала 517,485 млн. грн. валових премій, що на 47,51% перевищує обсяг премій за той самий період 2018 року. Також збільшились надходження від фізичних осіб: на 34,08% до 320,167 млн. грн., а від перестрахувальників – більш ніж у 16 разів до 4,231 млн. грн.

ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продовжує нарощувати свою присутність на страховому ринку України, розширює свій клієнтський портфель, що заслуговує позитивної оцінки, на думку Агентства.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

517484,6

350824,6

166660,0

47,51%

2

від страхувальників фізичних осіб

320167,3

238791,5

81375,8

34,08%

3

від перестрахувальників

4231,3

259

3972,3

1533,71%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,87%

68,07%

-6,20 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,82%

0,07%

0,75 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

4762,6

2165,9

2596,7

119,89%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

0,92%

0,62%

0,30 п.п.

-

8

Чисті премії

512722

348658,7

164063,3

47,06%

9

Зароблені страхові премії

470514,0

340147,0

130367,0

38,33%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

21008,5

1216,5

19792

1626,96%

11

Страхові виплати і компенсації

158310,3

102832,8

55477,5

53,95%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

30,59%

29,31%

1,28 п.п.

-

13

Чистий прибуток

29529,8

2639,7

26890,1

1018,68%

14

Рентабельність власного капіталу

13,27%

1,55%

11,72 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, за перше півріччя 2019 року у порівнянні з тим же періодом 2018 року, виросли на 119,89%: з 2,166 млн. грн. до 4,763 млн. грн. У зв'язку з випереджаючими темпами зростання перестрахових платежів над брутто-преміями, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 0,3 п.п. до 0,92%.

Показники ділової активності Компанії також продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 47,06% до 512,722 млн. грн., а зароблені — на 38,33% до 470,514 млн. грн.

3. За підсумками перших шести місяців 2019 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 158,31 млн. грн., що на 53,95% перевищує обсяг виплат за той же період 2018 року. В результаті більших темпів зростання виплат порівняно з брутто-преміями, рівень виплат виріс з 29,31% до 30,59%, або на 1,28 п.п.

Згідно з результатами діяльності в першому півріччі 2019 року Компанія продемонструвала високі показники прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 21,009 млн. грн., що у 17,27 разів перевищило прибуток за перше півріччя 2018 року. Чистий прибуток склав 29,530 млн. грн., що більш ніж в 11 разів перевищило прибуток за перші шість місяців 2018 року.

4. У період з 01.01.2019 р. по 01.07.2019 р. балансові показники ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

Активи виросли на 13,06% до 542,628 млн. грн.;

Власний капітал збільшився на 18,65% до 222,469 млн. грн.;

Зобов'язання виросли на 9,47% до 320,159 млн. грн.;

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) скоротились на 13% до 264,241 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (69,49%) і високий рівень ліквідності (82,53%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

542628

479956

62672

13,06%

2

Власний капітал

222469

187504

34965

18,65%

3

Зобов’язання

320159

292452

27707

9,47%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

69,49%

64,11%

5,38 п.п.

-

5

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти)

264241

303736

-39495

-13,00%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

48,70%

63,28%

-14,58 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

82,53%

103,86%

-21,33 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Помітне зростання показників ділової активності;

  • Високі показники прибутковості;

  • Хороший рівень капіталізації (69,49%);

  • Високий рівень ліквідності (82,53%).

 Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела