Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
04-11-2021

 

4 листопада 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) – за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ СК «Альфа Страхування» за перші три квартали 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, виріс на 35,99% до 1,073 млрд грн. Надходження від фізичних осіб збільшились на 47,40% до 727,6 млн грн, а від перестрахувальників, навпаки, скоротились на 33,81% до 6,441 млн грн. Таким чином, фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика, про що свідчить їх частка в брутто-преміях в розмірі 67,81%.

Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986) тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1 073 071

789 059

284 012

35,99%

2

від страхувальників фізичних осіб

727 600

493 636

233 964

47,40%

3

від перестрахувальників

6 441

9 732

-3 291

-33,81%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

67,81%

62,56%

5,25 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,60%

1,23%

-0,63 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

15 163

11 692

3 471

29,69%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

1,41%

1,48%

-0,07 п.п.

-

8

Чисті премії

1 057 908

777 367

280 541

36,09%

9

Зароблені страхові премії

1 013 871

734 506

279 365

38,03%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

36 749

34 120

2 629

7,71%

11

Страхові виплати і відшкодування

292 601

213 177

79 424

37,26%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

27,27%

27,02%

0,25 п.п.

-

13

Чистий прибуток

30 933

39 989

-9 056

-22,65%

14

Рентабельність власного капіталу

9,19%

13,10%

-3,91 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виросли на 26,69%: з 11,692 млн грн до 15,163 млн грн. В результаті більших темпів приросту брутто премій над темпами приросту платежів, відправлених перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 0,07 п.п. до 1,41%.

За підсумками перших трьох кварталів 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року показники ділової активності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 36,09% до 1,058 млрд грн, а зароблені — на 38,03% до 1,014 млрд грн.

3. За дев’ять місяців 2021 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» виплатила своїм клієнтам 292,601 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 37,26% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2020 року. Як результат, рівень виплат виріс на 0,25 п.п. до 27,27%.

Згідно з результатами діяльності за перші три квартали 2021 року Страховик продемонстрував хороші показники доходності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» становив 36,749 млн грн, а чистий прибуток Компанії склав 30,933 млн грн.

4. У період з 01.01.2021 р. по 01.10.2021 р. балансові показники ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

Активи виросли на 12,86% до 855,994 млн грн;

Власний капітал збільшився на 10,12% до 336,552 млн грн;

Зобов'язання виросли на 14,72% до 519,442 млн грн;

Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 6,29% до 402,293 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021 р. Страховик сформував портфель ОВДП в обсязі 209,449 млн грн, що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 117,77% зобов’язань ПрАТ «СК «Альфа Страхування».

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (64,79%) і високе співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями (117,77%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

855 994

758 426

97 568

12,86%

2

Власний капітал

336 552

305 619

30 933

10,12%

3

Зобов’язання

519 442

452 807

66 635

14,72%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

64,79%

67,49%

-2,70 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

402 293

429 278

-26 985

-6,29%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

47,00%

56,60%

-9,60 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

77,45%

94,80%

-17,35 п.п.

-

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «Альфа Страхування», станом на 01.10.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Зростання показників ділової активності;

  • Хороший рівень капіталізації (64,79%);

  • Високий рівень забезпечення високоліквідними активами (77,45%);

  • Високий рівень забезпечення ліквідними активами (117,77%);

  • Хороші показники дохідності.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 


Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела