Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
08-11-2021

8 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2021 року, тис. грн, %, п.п.

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

855 994

711 224

144 770

20,36%

Власний капітал, тис. грн

336 552

305 350

31 202

10,22%

Валові зобов’язання, тис. грн

519 442

405 874

113 568

27,98%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

64,79%

75,23%

-10,44 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

402 293

395 150

7 143

1,81%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

77,45%

97,36%

-19,91 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

1 073 071

789 059

284 012

35,99%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

15 163

11 692

3 471

29,69%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,41%

1,48%

-0,07 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

292 601

213 177

79 424

37,26%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,27%

27,02%

0,25 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

36 749

34 120

2 629

7,71%

Рентабельність продажів, %

3,42%

4,32%

-0,90 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

30 933

39 989

-9 056

-22,65%

Рентабельність власного капіталу, %

9,19%

13,10%

-3,91 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» збільшився на 10,22% до 336,55 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 27,98% і склали 519,44 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення рівня покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 10,44 п.п. до 64,79%. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» залишався хорошим. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. виріс на 1,81% до 402,29 млн грн, а співвідношення між грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика зменшилось на 19,91 п.п. до 77,45%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.09.2021 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» сформувало портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 209,45 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Отже станом на 30.09.2021 р.  ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності в 1,18 рази перевищували зобов’язання Страховика. 

3. За три квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» суттєво наростило обсяги отриманих валових премій, які збільшились на 35,99%, перетнувши позначку в 1 млрд грн. Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями зменшилось на 0,07 п.п. до 1,41%. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу Страховика в поточних макроекономічних умовах. 

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за дев’ять місяців 2021 року  порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс на 7,71% до 36,75 млн грн, а його чистий прибуток зменшився на 22,65% до 30,93 млн грн. Вагомі фінансові результати Страховика позитивно оцінюються Агентством. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю станом на 30.09.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2021 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, приріст обсягів бізнесу, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика. 

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее
Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» Найкращим депозитом в цьому році є вклад за продуктом «Онлайн»
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank На мій погляд, у першому кварталі 2022 року... Далее
Попит населення на депозити продовжує зростати Попит населення на депозити продовжує зростати
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ У довгостроковій перспективі тенденція... Далее
Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее

Архив раздела