Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
15-05-2020

15 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2020 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

658 734

516 052

142 682

27,65%

Власний капітал, тис. грн.

297 375

210 156

87 219

41,50%

Валові зобов’язання, тис. грн.

361 359

305 896

55 463

18,13%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

82,29%

68,70%

13,59 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

317 915

260 572

57 343

22,01%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

87,98%

85,18%

2,80 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

289 153

261 521

27 632

10,57%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 282

2 360

-1 078

-45,68%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,44%

0,90%

-0,46 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

79 970

82 730

-2 760

-3,34%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,66%

31,63%

-3,97 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

21 444

15 618

5 826

37,30%

Рентабельність продажів, %

7,42%

5,97%

1,45 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

25 206

19 153

6 053

31,60%

Рентабельність власного капіталу, %

8,48%

9,11%

-0,63 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 по 31.03.2020 р. активи ПрАТ «СК «Альфа Страхування» виросли на 27,65% до 658,73 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 41,50% до 297,38 млн. грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось в основному за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку, а також за рахунок емісійного доходу, отриманого при здійсненні ПрАТ «СК «Альфа Страхування» додаткової емісії акцій у вересні-жовтні 2019 року.  Валові зобов'язання Страховика з  31.03.2019 по 31.03.2020 р. виросли на 18,13% до 361,36 млн. грн. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно з обсягом зобов’язань призвели до зростання співвідношення між даними показниками на 13,59 п.п. до 82,29%. Це свідчить про те, що станом на кінець першого кварталу 2020 року Страховик мав високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «Альфа Страхування» впродовж періоду з 31.03.2019 по 31.03.2020 року виріс на 22,01% і склав 317,92 млн. грн., Співвідношення мж грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика в аналізованому періоді виросло на 2,80 п.п. до 87,98%. Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року даний показник знаходився на високому рівні.

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді продовжили зростати: за перший квартал 2020 року Страховик зібрав на 10,57% більше валових премій, ніж за перший квартал 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 45,68%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії зменшилась на 0,46 п.п. до 0,44%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за перші три місяці 2020 року, склали 79,97 млн. грн., що на 3,34% менше ніж за аналогічний період 2019 року.

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за перший квартал 2020 року Страховик отримав операційний прибуток в сумі 21,44 млн. грн., що на 37,30% більше ніж за перший квартал 2019 року. Чистий прибуток Компанії за перші три місяці 2020 року склав 25,21 млн. грн., перевищивши показник чистого прибутку за аналогічний період 2019 року на 31,60%.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2020 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами та власним капіталом, зростання ділової активності та хороші показники прибутковості.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела