Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
08-11-2019

7 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця

Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування»

за дев’ять місяців 2019 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

9 місяців

2018 року (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

617 128

399 620

217 508

54,43%

Власний капітал, тис. грн.

291 697

168 243

123 454

73,38%

Валові зобов’язання, тис. грн.

325 431

231 377

94 054

40,65%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

89,63%

72,71%

16,92 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

288 124

238 105

50 019

21,01%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

88,54%

102,91%

-14,37 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

751 428

572 547

178 881

31,24%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

13 647

10 117

3 530

34,89%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,82%

1,77%

0,05 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

228 343

155 037

73 306

47,28%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,39%

27,08%

3,31 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

17 264

-697

17 961

-

Рентабельність продажів, %

2,30%

-0,12%

2,42 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

32 109

1 661

30 448

1 833,11%

Рентабельність власного капіталу, %

11,01%

0,99%

10,02 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період з 30.09.2018 по 30.09.2019 р. збільшились на 54,43% до 617,13 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 73,38% до 291,7 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 40,65% до 325,43 млн. грн. Результатом відповідного руху показників стало зростання показника покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 16,92 п.п. до 89,63%, що свідчить про високий рівень забезпеченості Страховика капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на 30.09.2019 року збільшились порівняно з 30.09.2018 р. на 21,01% до 288,12 млн. грн. На фоні більших темпів приросту валових зобов’язань ніж грошових коштів в аналізованому періоді, покриття грошовими коштами зобов’язань страховика знизилось на 14,37 п.п. до 88,54%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на кінець третього кварталу 2019 року даний показник знаходився на високому рівні. Крім того, Агентство відмічає, що станом на 30.09.2019 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» інвестувало в ОВДП 115,48 млн. грн., які в балансі відображались як поточні та довгострокові фінансові інвестиції, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

3. Ділова активність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді продовжила стрімко зростати: за три квартали 2019 року Компанія зібрала 751,43 млн. грн. валових премій, що на 31,24% перевищило обсяг премій за три квартали 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 34,89%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії зросла до 1,82%. Виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за дев’ять місяців 2019 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 47,28% і склали 228,34 млн. грн., а коефіцієнт виплат збільшився на 3,31 п.п. до 30,39%.

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді істотно покращились. Так, розмір операційного прибутку Страховика за три квартали 2019 року склав 17,26 млн. грн., порівняно зі збитком від операційної діяльності за три квартали 2018 року. Обсяг чистого прибутку Страховика за підсумками діяльності за дев’ять місяців 2019 року склав 32,11 млн. грн., що в 19,3 разів більше, ніж чистий прибуток за дев’ять місяців 2018 року. Покращення показників прибутку Страховика призвело до зростання його рентабельності.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2019 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: зростання капіталізації, високий рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами, триваюче зростання ділової активності та вагомий приріст показників прибутку.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела