Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «УКРСОЦБАНК»


Изображение 1
05-09-2019

5 вересня 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за перше півріччя 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-липень 2019 року. 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "УКРСОЦБАНК" (Н1) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в діапазоні 1,664-2,977 млрд. грн. Протягом вказаного періоду Н1 Банку показав нерівномірну динаміку. Протягом січня-липня 2019 року регулятивний капітал АТ "УКРСОЦБАНК" (Н1) знизився на 31,32% і станом на 01.08.2019 становив 1,791 млрд. грн., тобто майже в 9 разів перевищував встановлений НБУ граничний показник.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 7,40-20,24%. Агентство нагадує, що на початку 2018 року Банк допускав зниження Н2 до рівня нижче 10%, але його значення перебувало в рамках граничних показників, встановлених Постановою Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про проведення діагностичного обстеження банків». Починаючи з 21.02.2018 АТ "УКРСОЦБАНК" привів значення нормативу Н2 до рівня не нижче 10%, відповідно до вимог Постанови НБУ №368 від 28.08.2001.

 З лютого 2018 року норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) на постійній основі перевищував позначку в 10% та показував різноспрямовану динаміку, періодично перевищуючи середні показники Н2 по банківській системі України. Станом на 01.08.2019  норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "УКРСОЦБАНК" становив 18,5%, що було на 8,5 п.п. більше встановленого НБУ мінімально допустимого значення, та на 1,08 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок серпня 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом: Н1 Банку з великим запасом перевищував встановлений НБУ граничний показник, а Н2 був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. 

Структура та якість активів

З 01.01.2019 по 01.07.2019 активи Банку, за даними НБУ, скоротились на 24,27% і склали 11,963 млрд. грн., а кредити та заборгованість клієнтів зменшились на 24,92% до 7,369 млрд. грн. За вказаний період частка кредитів в активах АТ "УКРСОЦБАНК" практично не змінилась, знизившись на 0,53 п.п. до 61,60%.  На думку Агентства, досить суттєве зменшення активів та кредитного портфеля Банку пов’язане із процедурою об’єднання АТ "УКРСОЦБАНК" з АТ "АЛЬФА-БАНК".

В період з 01.01.2018 по 01.07.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку коливалась в межах 62,22-72,11% (дані на графіку 4 розраховані без врахування резервів). Протягом вказаного періоду частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та кредитів десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в рамках 83,11-90,37%.

Станом на 01.07.2019 частка NPL в кредитах АТ "УКРСОЦБАНК" складала 88,86%. Агентство негативно оцінює даний показник, але вкотре акцентує увагу на тому, що його варто сприймати як показник банку, який перебуває в процесі злиття та міграції активів з АТ "АЛЬФА-БАНК". Крім того, Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.07.2019 частка NPL в кредитах банків України складала 52,31%. 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н4) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 показав різноспрямовану динаміку і коливався в межах 28,43-169,8%. Суттєвий приріст Н4 Банку відбувся у лютому та у червні 2019 року, пік якого був досягнутий 19.06.2019 на рівні 169,80%. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку складав 127,69%, що було на 107,69 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, і на 62,76 п.п. перевищувало середній показник Н4 по банківській системі України.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 45,37-113,22%. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 40%), але зазвичай був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив поточної ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н5) становив 87,87%, що на 47,47 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 11,31 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н6) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах 42,66-141,97%. При цьому Агентство нагадує, що з січня по початок жовтня 2018 року Н6 Банку був нижче встановленого НБУ граничного значення, а починаючи з 22.10.2018 Н6 Банку став перевищувати граничний рівень в 60%. АТ "УКРСОЦБАНК" привів значення нормативу короткострокової ліквідності до нормативного показника відповідно до графіку, узгодженого з Національним банком України. Станом на 01.08.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) складав 88,70%, що на 28,70 п.п. перевищувало встановлене НБУ мінімальне значення, але було на 4,63 п.п. менше середньо-ринкового показника. Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "УКРСОЦБАНК" перебуває в режимі міграції активів і пасивів з АТ "АЛЬФА-БАНК". АТ "АЛЬФА-БАНК" з метою підтримки ліквідності  АТ "УКРСОЦБАНК" відкрив кредитну лінію на суму 500 млн. доларів США терміном на два роки, що відобразилось на динаміці нормативів ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК".

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року Банк сформував та підтримував помітний запас за нормативами миттєвої (Н4) та поточної (Н5) ліквідності по відношенню до встановлених Національним банком України граничних значень. Також Агентство нагадує, що АТ "УКРСОЦБАНК" виконав умови графіку щодо приведення значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6) до нормативного показника НБУ. Станом на початок серпня 2019 року всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення. 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" показав збиток в розмірі 473,197 млн. грн., що на 26,11% більше збитку Банку, отриманого за підсумками першого півріччя 2018 року.

При цьому, зменшення показали ключові статті доходів Банку. Так, за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку знизився на 36,87% і склав 331,770 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 36,14%, до 175,031 млн. грн. Проте Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати доходи.

Агентство нагадує, що АТ "УКРСОЦБАНК" та АТ "АЛЬФА-БАНК" перебувають в процесі підготовки до злиття. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у сумі 909,674 млн. грн.  

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСОЦБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що в травні 2018 року АТ «УКРСОЦБАНК» увійшов до переліку 34 банків, які уповноважені Міністерством фінансів України на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "УКРСОЦБАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, станом на початок серпня 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" дотримувався нормативів капіталу: Н1 Банку з дуже великим запасом перевищував встановлений НБУ граничний показник, тоді як запас за нормативом Н2 був невеликим.  Нормативи ліквідності Банку (Н4, Н5 та Н6) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" показав збиток у розмірі 473,197 млн. грн., що на 26,11% більше збитку Банку, отриманого за підсумками першого півріччя 2018 року.

Агентство вкотре звертає увагу, що аналізуючи дані АТ "УКРСОЦБАНК", слід розуміти наступне:

- АТ "УКРСОЦБАНК" та АТ "АЛЬФА-БАНК" перебувають в процесі підготовки до злиття, що супроводжується міграцією активів і пасивів в АТ "АЛЬФА-БАНК". За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у сумі 909,674 млн. грн.

- АТ "УКРСОЦБАНК" має такий же високий рівень зовнішньої підтримки від акціонерів, як і АТ "АЛЬФА?БАНК".

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»


Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела