Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

ПАТ «СІТІБАНК» присвоєно рейтинг


Изображение 1
15-12-2017

15 грудня 2017 року рейтинговим комітетом РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «СІТІБАНК» (Код ЄДРПОУ 21685485) за національною шкалою на рівні uaAAA. Позичальник (банк) з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками (банками). При присвоєнні найвищої із можливих рейтингової оцінки за національною шкалою агентство враховувало результати аналізу фінансової та статистичної звітності банку включаючи звітність за листопад 2017 року. Рейтинговий комітет агентства при присвоєнні рейтингової оцінки спирався на наступні висновки: 

ПАТ «СІТІБАНК» є дочірнім банком одного з найбільших міжнародних банків Citibank та має повний пакет ліцензій НБУ для провадження своєї діяльності на території України. Висока якість послуг гарантована високими стандартами сервісу Citibank в усьому Світі. Інтеграція у провідну та найбільшу міжнародну фінансову групу Citigroup забезпечує ПАТ «СІТІБАНК» найкращі можливості для ведення бізнесу в Україні та надання клієнтам послуг такої унікальності та якості яка є недоступною для більшості клієнтів інших банків 

Банк займає специфічні бізнес-ніші в Україні, які йому гарантовані через приналежність до міжнародної фінансової групи Citigroup. Високий рівень спеціалізації Банку на певних секторах ринку та клієнтурі не дозволяє віднести масштаб його роботи в Україні до значущих факторів який би впливав на рівень його кредитного ризику. Номінальна частка ПАТ «СІТІБАНК» у банківській системі України за активами протягом останніх 3 років коливалась на рівні 0,75%–1,55% та зросла майже у двічі. 

ПАТ «СІТІБАНК» мав підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup із активами 1,889 трлн доларів США, та чистим доходом за 9 місяців 2017 року 12,095 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи та поточні довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. вказували на те, що Група може, у разі потреби, надати ПАТ "СІТІБАНК" любий необхідний обсяг підтримки. Загальний рівень зовнішньої підтримки у ПАТ "СІТІБАНК" ідентифікований як безпрецедентно високий. 

У грудень 2017 року ПАТ «СІТІБАНК» увійшов зі статутним капіталом у розмірі більше 200,0 млн грн, регулятивним капіталом у розмірі 1,37 млрд грн, та адекватністю регулятивного капіталу 38,03%. Протягом всього періоду аналізу ПАТ «СІТІБАНК» підтримував високий запас за нормативами регулятивного капіталу (Н1) та адекватності регулятивного капіталу (Н2). На думку Агентства поточні значення Н1 та Н2 та їх стабільність протягом всього періоду аналізу показує що ПАТ «СІТІБАНК» не потребує докапіталізації у найближчий перспективі. 

ПАТ «СІТІБАНК» дотримувався консервативної стратегії управління миттєвою, поточною та короткостроковою ліквідністю. Банк на систематичній основі протягом більше 12 місяців підтримує значний запас нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6 по відношенню до граничних значень, встановлених НБУ. Станом на 01.12.2017 миттєва ліквідність банку складала 65,51%, поточна ліквідність 103,09%, короткострокова ліквідність 110,33%. Отже, ПАТ «СІТІБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, що безумовно позитивно впливало на його довгостроковий кредитний рейтинг. 

Станом на 01.10.2017 92,88% активів ПАТ «СІТІБАНК» було представлено: грошовими коштами та їх еквівалентами, цінними паперами у портфелі банку на продаж, кредитами та заборгованістю клієнтів. Якість всіх трьох головних компонентів активів заслуговувала на високий рівень оцінки. 100% цінних паперів на продаж у портфелі банку належали до державних цінних паперів. 

Прибуткова діяльність ПАТ «СІТІБАНК» носила постійний характер, оскільки протягом останніх 8 років і 9 місяців 2017 року Банк працював з прибутком. Прибуток банку за 9 місяців 2017 року склав 763,712 млн грн. Агентство звертаю увагу, що навіть у кризові для банківської системи періоди ПАТ «СІТІБАНК» працював із прибутком, що підтверджує створення банком в Україні якісної бізнес-моделі, здатної уникнути впливу специфічних ризиків. Відповідний фактор також мав позитивний вплив на довгостроковий кредитний рейтинг Банку. 

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела