Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Покращано прогноз за рейтингом ПАТ "РВС БАНК"


Изображение 1
06-10-2017

06 жовтня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «РВС БАНК»  (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Також рейтинговий комітет агентства вирішив покращати прогноз за рейтингом із нейтрального до позитивного.

 Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за І півріччя 2017 року:

1. ПАТ « «РВС БАНК» продовжує розвивати свою діяльність, відкриваючи нові відділення в Києві. Крім того, Банк удосконалює систему безпеки своїх клієнтів.

Згідно зі звітністю РВС БАНК за перше півріччя 2017 року в структурі статті балансу «кошти клієнтів» продовжують переважати кошти юридичних осіб, хоча їх об’єм зменшився на 6,39% з початку року. Так, станом на 01.07.2017р. кошти юридичних осіб склали 62,130 млн. грн., кошти фізичних осіб залишились майже на тому ж рівні як на початок 2017 року в розмірі 2,501 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками перших шести місяців 2017 року продемонстрували такі темпи приросту:

  • Активи скоротились на 0,54% до 324,387 млн. грн.;
  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 74,73% до 21,947 млн. грн.;
  • Зобов’язання виросли на 8,06%;
  • Власний капітал зменшився на 3,64% до 230,934 млн. грн.  

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., % 

Показник

01.07.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Кошти юридичних осіб

62 130

19,15%

66 368

20,35%

-6,39%

Кошти фізичних осіб

2 501

0,77%

2 552

0,78%

-1,99%

Зобов'язання всього:

93 453

28,81%

88 996

26,52%

8,06%

Статуний капітал банку

300 039

92,49%

300 039

92,00%

0,00%

Власний капітал банку:

230 935

71,19%

239 662

73,48%

-3,64%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

12 852

3,96%

2 483

0,76%

417,52%

Кошти в інших банках

0

0,00%

0

0,00%

#ДЕЛ/0!

Кредити та заборгованість клієнтів

21 947

6,77%

12 560

3,85%

74,73%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

0

0,00%

0

0,00%

#ДЕЛ/0!

Цінні папери у портфелі банку на погашення

50 058

15,43%

86 059

26,39%

-41,83%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 521

1,09%

1 578

0,48%

123,11%

Інші фінансові активи

171

0,05%

86

0,03%

98,44%

Активи всього:

324 387

100%

337 464

100%

-0,54%

 

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за І півріччя 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 3,85% до 6,77%, або на 2,92 п.п. (з 12,56 млн. грн. до 21,947 млн. грн.);
  • частка грошових коштів та еквівалентів зросла на 3,20 п.п. до 3,96%.

 На думку Агентства, такі зміни в структурі активів ПАТ « «РВС БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. ПАТ ««РВС БАНК» продовжує нарощувати об’єми свого бізнесу, завдяки чому збільшує свою присутність в банківському секторі України.

 2. Регулятивний капітал ПАТ «РВС БАНК» (Н1) за 6 місяців 2017 року зменшився на 5,03% до 228,271 млн. грн., та перевищує не тільки граничний показник, встановлений НБУ, а ще й середнє значення по системі. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 84,31% до 52,19%, або на 32,12 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.09.2017 Н1 Банку складав 213,684 млн. грн., а Н2 – 55,23%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

 

по системі

банк

по системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

92 550,7

228 271

109 653,6

240 365

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

52,19%

12,69%

84,31%

 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

102,14%

60,79%

130,48%

 

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

101,74%

102,14%

130,60%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

66,12%

92,09%

87,76%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

15,33%

21,48%

14,09%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

15,33%

308,27%

14,09%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

 Нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» станом на 01.07.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 28,34 п.п. і склав 102,14%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 28,86 п.п. – до 101,74%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 21,64 п.п. і досяг позначки в 66,12%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками першого півріччя 2017 року показала тенденцію до зниження. Але станом на початок третього кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.09.2017 р. Н4 Банку складав 86,76%, Н5 – 85,88%, Н6 – 63,61%. Нормативи ліквідності перевищували середні значення по банківській системі, станом на 01.09.2017 Банк залишається дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками перших шести місяців 2017 року Банк зазнав збиток у розмірі 17,534 млн. грн. через помітний об’єм адміністративних та операційних витрат. Але Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманий в першому півріччі 2017 року, в 6,6 разів менший, ніж збиток за перший квартал 2016 року. Враховуючи такі темпи скорочення розміру збитку, на думку РА «Стандарт-Рейтинг», Банк може вийти на прибуткову діяльність в наступних звітних періодах 2017 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2017 року

За І півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

4 834

3 352

1 482

44,20%

Чистий процентний дохід

3 776

3 352

424

12,65%

Комісійні доходи

11 433

12

11 421

92179,74%

Результат від операцій із іноземною валютою

689

9

680

7110,26%

Процентні витрати

1 058

0

1 058

-

Комісійні витрати

630

2

628

34326,23%

Адміністративні та інші операційні витрати

30 472

207 364

-176 892

-85,30%

Прибуток / (збиток)

-17 534

-115 738

98 204

-84,85%

За перше півріччя 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли процентні (44,2%), комісійні доходи, а також чистий процентний дохід (12,65%). Таким чином, процентні доходи становили 4,834 млн. грн., комісійні доходи – 3,776 млн. грн., чистий процентний дохід – 11,433 млн. грн. Адміністративні витрати знизились в 6,81 разів: з 207,364 млн. грн. до 30,472 млн. грн.  

 Таким чином, згідно з даними фінансової звітності ПАТ «РВС БАНК», Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, продовжує нарощувати об’єми бізнесу, а також забезпечив суттєвий приріст процентних, комісійних доходів та чистого процентного доходу. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «РВС БАНК» та покращити прогноз по рейтингу.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее
Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти
Юлія ФРОЛОВА , виконуюча обов язки Голови Правління Банку Альянс Пріоритетним напрямком розвитку Банку Альянс в... Далее
Мы работаем по среднерыночной ставке Мы работаем по среднерыночной ставке
Андрей КИСЕЛЕВ , Председатель правления Forward Bank По нашим прогнозам в течение ближайших нескольких 2 3... Далее
Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк
Алексей ПУЗНЯК, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам
Марина НЕСТЕРОВСКАЯ , заместитель директора Департамента развития бизнеса Индустриалбанка В декабре 2017... Далее

Архив раздела